MENIU

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, din data de 03 iulie 2023

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean BIHOR


O R D I N pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023*)

PONDEREA GRADAŢIILOR DE MERIT - 2023 PE CATEGORII DE PERSONAL ŞI PE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONFORM HOTĂRÂRII COMISIEI PARITARE DIN DATA DE 09.05.2023 ŞI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN DATA DE 11.05.2023

CERERE TIP - înscrierea la concursul de dosare în vederea obţinerii gradaţiei de merit sesiunea 2023 - DIDACTIC SI DIDACTIC-AUXILIAR


FIȘA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT (PERSONAL DIDACTIC)


CADRE DIDACTICE DIN CENTRELE JUDETENE DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA.doc

CADRE DIDACTICE DIN CLUBURILE SPORTIVE SCOLARE

CADRE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL SPECIAL

CADRE DIDACTICE DIN PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

EDUCATORI-PUERICULTORI EDUCATORI INSTITUTORI PROFESORI PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INVATATORI_INSTITUTORI_PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR

MAISTRI-INSTRUCTORI_PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICA

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE_INDRUMARE SI CONTROL

PROFESORI

CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL (DE ARTE)


FIȘA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT (PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR)


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

BIBLIOTECAR_DOCUMENTARIST_REDACTOR

INFORMATICIAN_ANALIST PROGRAMATOR

LABORANT

MEDIATOR SCOLAR

PEDAGOG SCOLAR

SECRETAR

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE