MENIU

Program facilitat de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, se va desfăşura în perioada18-26 noiembrie 2017,cu tema„Lumea mea depinde de noi” (My world depends on us): https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

Educația globală (cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:

  • Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi
  • Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală
  • Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea
  • Oportunități de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

               Calendarul activităţilor din cadrul Programului internaţional Global Education Week (GEW) este următorul:

  • 18 – 26 noiembrie 2017 desfăşurarea activităţilor conform programului propriu şi a tematicii anului;
  • 27 noiembrie – 6 decembrie 2017, fiecare unitate școlară înscrisă în program va trimite o sinteză ilustrată a activităților desfășurate (denumirea unității școlare, denumirea activității, nr. de beneficiari, rezultate, impact, imagini relevante), pe adresele de e-mail ale responsabililor de cercuri.