MENIU

REZULTATE REPARIZARE ETAPA A III-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DIN JUDEȚUL BIHOR an școlar 2022-2023


SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A III-A DE REPARTIZĂRI ȘI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DIN JUDEȚUL BIHOR


Rezultate a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022-2023


Graficul activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale în cadrul admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2022-2023


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind repartizarea în a doua etapă de admitere în învățământul liceal a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

ANEXA-1_-P.O.-repartizare etapa a II-a.xls, Lista elevilor înscriși pentru repartizare în învățământul liceal de stat, ETAPA A DOUA DE ADMITERE, anul școlar 2022-2023


LISTA CANDIDAȚILOR RROMI ADMIȘI ÎN ETAPA I DE REPARTIZARE PE LOCURILE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 07.07.2022

LISTA CANDIDAȚILOR CU CES ADMIȘI ÎN ETAPA I DE REPARTIZARE PE LOCURILE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 07.07.2022


Ierarhia din județul Bihor (afișat în 01.07.2022)


Procedura privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere a candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru repartizarea computerizată

Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la repartizarea computerizată în alt județ

 

Ghidul admterii (Ghid_coduri_admitere_liceal_zi_seral 2022).xlsx


Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre 2022


Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional şi învățământul dual, de stat


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN PRIVIND PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CLASA A IX- A, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023


ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

O R D I N privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023

Anexele 1, 2, 4 și 5 la OM 5150/2021 admitere liceu 2022-2023