MENIU

  1. Pentru candidații înscriși la gradul didactic II, sesiunea 2023, inspecța specială se poate efectua până la data de 31 mai 2023;
  2. Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2024 se face in perioada 3 octombrie-29 noiembrie 2022. Candidatul depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere. Dosarele cadrelor didactice pentru înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2024, care îndeplinesc condițiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităților de învățământ, cu adresă de înaintare, la I.Ș.J Bihor, până la 29 noiembrie 2022;
  3. Pentru sesiunea 2025, gradul didactic II, cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II, vor solicita, în perioada 1-31 octombrie 2022, înanul școlar premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecții curente, printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. Conducerile unităților de învățământ, după validare in consiliul de administrație, vor înainta cererile cu adresă de înaintare la I.Ș.J Bihor, până la data de 31 octombrie 2022, unde vor fi înregistrate.

*Candidatii care au obtinut media 10,00 la examenul de acordare a definitivatului în învățământ, sesiunea 2022, pot solicita printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează, în perioada 3-31 octombrie 2022, efectuarea primei inspecții curente (IC1), în anul școlar 2022-2023, premergător depunerii dosarului, pentru sesiunea 2025, beneficiind de un an de reducere a vechimii efective necesare de la 4 la 3 ani, de la definitivat până la obținerea gradului didactic II.

Modelele de cereri / fișe de înscriere, conținutul dosarelor, modele de adeverințe și actele legislative:

 

Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II – sesiunea 2024


Cerere pentru Inspecţie curentă 1, gradul didactic II, sesiunea 2025

Descarcă - Fișa de înscriere la Gradul II

Descarcă - Model de adeverintă, calificativ IC1, Gradul II

Descarcă - Model de adeverintă calificative la inspecții IC1 IC2 Speciala gradul II

Cerere pentru Inspecţie curentă 1, gradul didactic II, sesiunea 2025 (media 10,00 la examenul de obținere a definitivatului în învățământul preuniversitar )


Descarcă - ORDIN NR.5561 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar


Conținutul dosarului