MENIU

17-12-2021

Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 17 decembrie 2021

11-12-2021

Rezultatele finale a probelor de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

Rezultatele obținute în urma reevaluarii probelor de interviu contestate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

08-12-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 08.12.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

07-12-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 07.12.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

 

06-12-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 06.12.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

 

03-12-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 03.12.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

02 - 12 - 2021

Reprogramarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor afișat în data 02.12.2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 02.12.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

26-11-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 26.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

25-11-2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 25.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

24-11-2021

Reprogramarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor afișat în data 24.11.2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 24.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

23 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 23.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

22 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 22.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

19 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 19.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

Erate pentru 06.12.2021 și reprogramări la programarea interviurilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

18 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 18.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

17 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 17.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

16 - 11 - 2021

Reprogramarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor afișat în data 16.11.2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 16.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

15 - 11 - 2021

Rezultatele obținute în urma probelor de interviu din data 15.11.2021, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor

Rezultatul probei de evaluare a interviului din cadrul concursului național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatului. Descarcă anununțul complet

MODEL - CONTESTAȚIE la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct


Programarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 12.11.2021

 Pentru rezolvarea cerinței:

Competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului

comisia de evaluare a probei de interviu va pune la dispoziția candidaților

1. un laptop echipat cu

MS Windows 10 Professional;

Microsoft Office Standard 2019.

2. Imprimantă HP LaserJet 1020.

 

Decizii pentru numirea comisiilor de evaluare a probei de interviu


ANUNȚ În atenția candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului national de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bihor (afișat în 08-11-2021)


LISTA CU SITUAȚII PROBLEMĂ pentru proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bihor – sesiunea 2021 – (afișat în 08-11-2021)


Opțiunile candidaților depuse în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, data afisarii 03.11.2021


Nota finală a candidatului care a participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 29.10.2021

Notele candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 28.10.2021


Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (publicat în 26-10-2021)

Notele finale (după contestații) a candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 20.10.2021

Notele candidaților care au participat la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 15.10.2021


ORDIN Nr. 5.454 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.597/2021


Lista candidaților care vor participa la proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 13.10.2021

Lista candidaților validați/respinși la evaluarea dosarelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor, afișat conform Calendarului, în data 07.10.2021


Exemple de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021


Lista candidaților validați la evaluarea dosarelor - afișat în data de 30 septembrie 2021, conform calendarului


Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul Bihor - afișat în data 27-09-2021

Procedură de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

ORDIN Nr. 4.597 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

BIBLIOGRAFIE pentru concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat Sesiunea 2021


FUNCŢIILE VACANTE – DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT – JUDEȚUL BIHOR 2021


FIŞA POSTULUI DIRECTOR ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

FIŞA POSTULUI DIRECTOR LICEU

FIŞA POSTULUI - DIRECTOR PALATUL COPIILOR

FIŞA POSTULUI DIRECTOR ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIŞA POSTULUI DIRECTOR GRĂDINIȚĂ


FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT GIMNAZIU

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

FIȘA POSTULUI DIRECTOR ADJUNCT - LICEU


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Conform art. 2 aliniatul (1) din Anexa la OMEd nr. 4597/2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat se organizează sub coordonarea Ministerului Educației prin Inspectoratele Școlare Județene.

Drept urmare   datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, telefon, e-mail, etc. ) sunt prelucrate de Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Bihor cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice, exclusive în scopul gestionării înscrierii și participării mele la concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile sistemului național de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021