MENIU

Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional şi învățământul dual, de stat


O R D I N privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

ORDIN Nr. 5449/2020 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022

ORDIN nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE