MENIU


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE ADMITERE 2018


Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ cu P.J. la centre - Jud. Bihor


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL


METODOLOGIA de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

CALENDARUL de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă


Legislație specifică pentru Admiterea în învățământul liceal, profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2018-2019

PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRUPREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

 ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă