ORDIN privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului şi Cultură civică şi Educaţie Socială

Artă teatrală - Arta actorului

Cultură civică şi Educaţie Socială

Religie creştină după Evanghelie

Cultură generală

Cultură generală - minoritati

Cultură generală - Religie

Discipline tehnologice

Maiștri instructori