Programul de desfășurare a ședințelor de repartizare în vederea angajării pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minim nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 20201 și a ședințelor în vederea angajării pe perioadă nedeterminată

 

Ședințele vor avea loc miercuri, 04.08.2021

în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bihor