Cerere de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare