MENIU

Anexa 2 - Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare

Anexa 15 - Calculul mediei de departajare

Anexa 18 - Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în ședințele de repartizare organizate la nivelul inspectoratelor școlare în perioada 24-27 august 2021

Cerere pentru completarea normei didactice de predare 2021-2022

Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului 2021-2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de învățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2) /modificarea repartizării pe perioada viabilității postului 2021-2022

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 2021-2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimțământ scris 2021-2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022

Cerere de înscriere la concursul național/județean/testarea la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022

Cerere de detașare la cerere prin concurs specific 2021-2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puțin 7,00 (șapte) obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019 sau 2018

Cerere de încadrare, în anul școlar 2021-2022, în sistemul de PLATA CU ORA