Acord pentru detasare in interesul invatamantului 2019-2020
Anexa2 - Criterii si punctaje acordate personalului didactic
Anexa15 - Calculul mediei de departajare
Cerere ani anteriori 2013 2014 2015
Cerere ani anteriori 2016
Cerere ani anteriori 2017_2018
Cerere de detașare în interesul invatamantului pentru restrangere nesoluționată 2019-2020
Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific 2019-2020
Cerere de înscriere la concursul national, judetean 2019-2020
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris 2019-2020
Cerere de transfer pentru restrangere de activitate, pretransfer consimtit intre unitati de inv 2019-2020
Cerere pentru completarea normei didactice 2019-2020
Cerere pentru obtinerea acordului de transfer, pretransfer 2019-2020
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată 2019-2020
Cerere repartizare Art. 253 2019-2020
Cerere plata cu ora 2019-2020