MENIU

Candidații înscriși la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susține testul din metodica specialității și/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective argumentate cu documente și au fost declarați neprezentați, se pot reînscrie în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea inspectoratului școlar-art. 23 (5) din OMECTS nr. 556/2011. Candidații se vor încadra în următoarele situații:

1. Concediu pentru îngrijirea copilului

2. Concediu fără plată

3. Concediu medical

4. Alte cazuri, numai susținute prin documente justificative