MENIU

Candidații care nu au putut susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente și au fost declarați neprezentați, se pot reînscrie în anul școlar următor, cu respectarea condițiilor legale și cu aprobarea inspectoratului școlar- art. 40 (3) din OMECTS nr. 556/2011. Candidații admiși la colocviul de admitere, care nu au putut elabora și depune în termen lucrarea metodico-științifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării în anul școlar următor- extras art. 34 (21) din OMECTS 5561/2011. Candidații se vor încadra în următoarele situații: 1. Concediu pentru îngrijirea copilului 2. Concediu fără plată 3. Concediu medical 4. Alte cazuri, numai susținute prin documente justificative