MENIU

Universitatea BIOTERRA este CENTRU DE PERFECŢIONARE şi face înscrieri pentru susţinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, la specializările:

  1. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare;
  2. Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism.

            Cadrele didactice vor primi certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar.

Universitatea BIOTERRA este CENTRU DE PERFECȚIONATE