MENIU

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care ÎNDEPLINESC condițiile de ECHIVALARE PE BAZA ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență Sesiunea 2022-2023


Lista cuprinzând cadrele didactice care ÎNDEPLINESC/NU ÎNDEPLINESC condițiile de ECHIVALARE PE BAZA ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență Sesiunea 2022-2023

Echivalarea pe bază ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani

Calendar conform Ordinul ministrului educației nr. 3696/17.02.2023:

Termen

Detaliere

Până la

9 martie 2023

Depunerea și înregistrarea la inspectoratul școlar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență; verificarea îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute la art. 3 din Metodologie

până la

10 martie 2023

Afișarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, cu precizarea motivului neîndeplinirii condițiilor de echivalare și, după caz, a termenului de completare a dosarului

până la

16 martie 2023

Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență; afișarea listelor finale Termen:

până la

17 martie 2023

Transmiterea la Ministerul Educației a situației statistice centralizate finale a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Metodologie în vederea echivalării, pe specializările pentru care se solicită echivalarea, cu precizarea specializării absolvite și a încadrării actuale

până la

7 aprilie 2023

Transmiterea dosarelor complete, însoțite de observațiile inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de Ministerul Educației, pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalare

Documente atașate:

-          Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011

-          Model Cerere