MENIU

În acord cu precizările cuprinse în adresa MEN Direcția Generală Management Preuniversitar Direcția Formare Continuă cu nr. 39014 din 21.09.2017, Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2018-2019.

La selecția pentru ocuparea funcției de metodist poate candida personalul didactic de predare competent în domeniul proiectării, conducerii, evaluării și monitorizării actului didactic și carea îndeplinește cumulativ, următoarele condiții:

  1. Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
  2. Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar;
  3. Evoluția în carieră: minimum gradul didactic II;
  4. Dezvoltare profesională: certificarea acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani;
  5. Calitatea activității didactice: calificativul anual „foarte bine” obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari;

Selectarea metodiștilor pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală se face din rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a)-e) și care au calitatea de diriginte.

În corpul de metodiști, pentru anul școlar 2018-2019, vor fi incluse și persoanele selectate în anii anteriori, potrivit aplicării procedurii de selecție și care îndeplinesc condițiile de mai sus.


Activitatea de selecție și constituire a corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean se va desfășura după următorul calendar

Tabel cu specializările și numărul de locuri care urmează a fi ocupate prin concursul de selecție a profesorilor metodiști organizat pentru anul școlar 2018-2019 (sesiunea spcială)

Criterii de selecție (conform punctului 8.1. al PROCEDURII OPERAŢIONALE din 27.11.2018 privind selecția cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist în specialitate al IȘJ Bihor an școlar 2018-2019)

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ din 27.11.2018 privind selecția cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist în specialitate al IȘJ Bihor an școlar 2018-2019