MENIU

Programul de desfășurare

25.05.2018

12:00 - Primirea participanţilor

12:30 - Deschiderea festivă: pavilionul C, sala 122

13:00 -17:00  - Activităţi pe secţiuni

17:00 -18:00  - Înmânarea diplomelor de participare

Termene

20 aprilie 2018  - comunicarea titlurilor și rezumatelor; plata taxei de participare

4 mai 2018 - articolele în extenso

Lucrările vor fi publicate în volumul dedicat acestei manifestări: Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii, ISSN 2066 – 3250.

Descarcă pliantul 

Secţiuni propuse:

  • MATEMATICĂ (algebră, geometrie, analiză matematică, didactică)

  • INFORMATICĂ (reţele de calculatoare, comunicaţii Internet, inteligenţă artificială, baze de date, criptografie şi securitatea datelor, didactică)

  • FIZICĂ (fizică experimentală şi aplicată, fizică medicală, fizică teoretică, didactica fizicii)

  • CHIMIE (anorganică, organică, analitică, chimie-fizică, chimia mediului, biochimie, chimie alimentară, chimie tehnologică, chimie computaţională, didactică)

  • BIOLOGIE (ecologie, hidrobiologie, faunistică, paleontologie, genetică, biotehnologie, fiziologia plantelor, fitopatologie, botanică sistematică, microbiologie, didactică).

INFORMAȚII GENERALE - CERINȚE PENTRU TEHNOREDACTARE ŞI CONȚINUT