ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI JUDEȚENI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU „CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATERERA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE” COD SMIS 2014+122607

Informații & rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei) - etapele I & a II-a