Nota MEC nr. 31911 - instrucțiuni de utilizare a aplicației

Anunț privind concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 16-a

ORDIN Nr.4838 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011

ORDIN Nr.5549 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational


ORDIN Nr. 4.679 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 16-a

CALENDARUL desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 16-a