MENIU

Proiecte C.A.E.N./C.A.E.R. – 2018

Proiectele propuse pentru a face parte din C.A.E.N., se vor depune la secretariatul IȘJ Bihor, până la data de 13.11.2017 iar cele regionale (C.A.E.R.I.), până la data se 20.11.2017.

                 Formularul de aplicație și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru CAEN 2018 sunt aceleași cu cele din 2017. Pentru constituirea calendarelor vor fi parcurși următorii pași:

 1. Se va constitui o comisie județeană de evaluare a proiectelor educative. Această comisie va avea următoarele atribuții:
 • validarea rapoartelor edițiilor 2017 ale proiectele educative cuprinse în CAEN 2017 (inclusiv prin contactarea participanților);
 • preselecția propunerilor de proiecte pentru 2018, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii. Se va ține cont în special de condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară;
 • transmiterea tuturor proiectelor propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor;
 • evaluarea proiectelor regionale propuse a face parte din calendarul competițiilor regionale 2018;
 • întocmirea listei cu proiectele regionale propuse și transmiterea către Ministerul Educației Naționale.
 1. Proiectele transmise de inspectoratele școlare la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe vor fi evaluate de comisia națională, iar în urma evaluării, se vor întocmi CAEN 2018 finanțate de MEN și CAEN nefinanțate de MEN.

La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

            Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

       Propunerile pentru CAEN și CAER/2017 vor respecta următoarele:

Formularul de aplicație (document atașat), (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) – anexa 1 formular de aplicatie

Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012;

Raportul ediției anterioare – anexa 2 raport ediție 2017

Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat); - anexa 3 fișa evaluare proiecte

Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Acestea conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).

Dosarul de candidatură pentru CAEN si CAER va cuprinde:

Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);

Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității;

Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); - anexa 4 angajament

Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.

Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:

Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național sau Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean, anvergura proiectului (național, interjudețean).

 

Anexa 1 Formular Aplicaţie Caen 2016

Anexa 2 Raport

Anexa 3 Fişă Evaluare Proiecte

Anexa 4 Angajament

Metodologie Cadru

OMECTS 3035-10.01.2012 Aprobare Regulament

Regulament de organizare

Procedura operatională privind organizarea și desfășurarea proiectelor din calendarul Activităților Educative Naționale și Regionale/Interjudețene C.A.E.N./C.A.E.R.L