MENIU

In vederea organizarii taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber, se va lua in considerare Ordinul de Ministru atasat mai jos. Mentionam ca acest ordin a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016.

In conformitate cu Articolul 9 - În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situaţii excepţionale bine justificate, unitatea de învăţământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar educativ, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate.

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar