MENIU

Concursul naţional „Reviste şcolare şi jurnalistică” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2018 – poziţia 7)  şi se desfăşoară pe baza regulamentului atașat.

Revistele înscrise în concurs vor respecta regulamentul concursului (adresa MEN nr. 28898/23.02.2017.)

Revistele se trimit cu adresă oficială din partea şcolii  precizându-se următoarele:

 • Denumirea revistei, numerele trimise pentru concurs, tipul revistei (una dintre categoriile A sau B din regulament): foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii lunare; ziare, în format mare sau mic; reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr trimestrial/anual, semestrial/anual); revistă format electronic (site/blog); revistă primar – gimnazial (şcoli cu cls. I – VIII, palate şi cluburi ale copiilor); revistă liceal – teoretic, vocațional, tehnologic, şcoli profesionale;
 • Denumirea unității școlare;
 • Colectivul de redacţie (numele şi prenumele coordonatorului principal – date de contact);
 • Datele referitoare la revistele care participă în concurs vor fi completate în documentul google docs (adresă precizată)

În concurs participă revistele cu două numere apărute în anul școlar 2017-2018.

Criteriile de evaluare sunt precizate în regulament și vizează și următoarele aspecte:

 • Cunoașterea genurilor și speciilor gazetărești
 • Originalitate în elaborarea subiectelor
 • Corectitudinea coținutului științific
 • Folosirea vocabularului și a exprimării corecte
 • Ineditul titlului
 • Prezentarea grafică și estetică
 • Abordare critică
 • Valoarea instructiv-educativă a conținutului transmis
 • Complexitatea tehnoredactării
 • Adecvarea problematicii la interesele, preocupările și nevoile grupului receptor.

Revistele, însoţite de adresa şcolii, se trimit în perioada 16-20 aprilie 2018 la inspectoratul școlar – secretariat (în atenția inspectorului pentru educație permanentă prof. Daniela Sopota).

Vă reamintim că acest concurs se adresează revistelor școlare scrise şi redactate de elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Etapele de desfăşurare sunt cele prevăzute în regulamentul concursului.

Etapa judeţeană a concursului se va desfăşura pe data de 25 aprilie 2018.

Etapa naţională se va desfăşura în perioada mai – iunie 2018.

Tabăra naţională, care reuneşte elevi ai colectivelor de redacţie ale revistelor laureate la nivel naţional, se va desfășura  în perioada vacanţei de vară.