MENIU

Concursul naţional de creaţie literară „Tinere condeie” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2018 – poziţia 6) și se desfăşoară pe baza regulamentului din 2012 aprobat cu nr. 33412/14.03.2012.

Conform acestui regulament se desfășoară:

  1. Etapa județeană – se va desfășura pe 25 aprilie 2018, la sediul I.Ș.J. Bihor; se califică maximum 10 elevi/unitate școlară pentru etapa județeană.
  2. Etapa națională – se desfășoară în luna mai.

În conformitate cu regulamentul concursului, nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.

Creaţiile literare  și plicul cu motto-ul se trimit însoţite de adresă oficială din partea şcoliipână pe data de 20 aprilie 2018, la inspectorul şcolar pentru limba și literatura română, prof. Diana Popa sau inspectorul școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare.

În adresă se precizează datele: Numele și prenumele elevului/autorului/ Clasa/ Unitatea școlară/Specie literară/Gen literar(poezie, proză, dramaturgie, eseistică)/Numele şi prenumele profesorului îndrumător

Lucrările de la o unitate școlară se trimit într-un singur dosar cu șină şi nu vor fi puse în folii transparente, respectând precizările acestei adrese și regulamentul concursului.

Lucrările care nu au toate informaţiile solicitate, vor fi descalificate.

Jurizarea la etapa judeţeană se va face de către o comisie stabilită prin decizia I.Ș.J. Bihor.

Afişarea rezultatelor se va face pe site-ul https://isjbihor.ro/ .

Regulament: regulament tinere condeie 2012