METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUARII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2010-2011

OMEN nr. 4916, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2019-2020

OMEC 4248 de modificare și completare a OMEN nr. 4916

Centre de examem sesiunea iunie 2020