MENIU

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăzut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

 

 Certificare competențe:

A. Competenţe lingvistice Limba română

B. Competenţe lingvistice Limba maternă

C. Competenţe lingvistice Model Limba engleză

C. Competenţe lingvistice Model Limba franceză

C. Competenţe lingvistice Model Limba germană modernă

C. Competenţe lingvistice Model Limba ebraică modernă

C. Competenţe lingvistice Model Limba italiană

C. Competenţe lingvistice Model Limba japoneză

C. Competenţe lingvistice Model Limba portugheză

C. Competenţe lingvistice Model Limba rusă modernă

C. Competenţe lingvistice Model Limba spaniolă

C. Competenţe lingvistice Model Limba turcă modernă

D. Competenţe digitale

 

Probe scrise:

E.a) Limba şi literatura română

E.b) Limba şi literatura maternă

E.c) Matematică

E.c) Istorie

E.d) Anatomie - Biologie

E.d) Chimie

E.d) Fizică

E.d) Geografie

E.d) Informatică

E.d) Socio-umane