Situația locurilor libere învățămînt liceal filiera teoretică și tehnologică

Situația locurilor libere învățământ liceal filiera vocațională

Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și dual din județul Bihor pentru anul școlar 2021-2022