MENIU

În baza Notei MEN nr. 26402/2016, la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, au fost calificați următorii elevi:

Nr. crt

Numele și prenumele

Clasa

Unitatea de învățământ

1.

Vaida Filip

IX

Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea

2.

Jurcuț Paul Bogdan 

X

Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea

3.

Pop Robert

XI

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea