OMEN NR. 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020

ORDIN nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

Solicitare de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2019 - 2020

Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2019 - 2020