Rezultatele obținute de elevii participanți la etapa județeneă a Olimpiadei de Biologie an școlar 2017 - 2018

Procedura operatională privind desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Biologie an școlar 2017 - 2018

Criterii de calificare și departajare - 2018

Precizări la Regulamentul privind desfășurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene

Procedura operatională privind selectarea elevilor, de la etapa pe școală, la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie