REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE”, valabil începând cu anul școlar 2018 - 2019

Precizări la Regulamentul de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie ”GEORGE EMIL PALADE” valabile pentru anul școlar 2018-2019


TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE FINALE OBȚINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade ” - etapa județeană 2019, clasa a VI-a

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE FINALE OBȚINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade ” - etapa județeană 2019, clasa a V-a