MateBh OLM 2016
OLIMPIADA DE MATEMATICA
Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici


   Calendarul olimpiadei de matematica 2016-2017:

 • Etapa pe scoală – ianuarie 2017
 • Etapa locală (pe sector) – 25 februarie 2017
 • Etapa județeană/municipiul București - 18 martie 2017
 • Etapa națională 19 - 23 aprilie 2017. Timișoara, județul Timiș

   ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ

 • Se desfășoară sâmbătă, 25 februarie 2017, pe centre;
 • Înscrierea elevilor - până la data de 17 februarie 2017

 • Proba începe la ora 9:00;
 • La clasele V - VI proba durează două ore;
 • La clasele VII - XII proba durează 3 ore;
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei;
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării;
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul unitatii care a fost centru de locala, luni, 27.02.2017, între orele 8:00 și 15:00;
 • Contestațiile se depun pe probleme.

 ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2017

 • Se desfășoară sâmbătă, 18.03.2017, la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • La clasele V - VI proba durează două ore
 • La clasele VII - XII proba durează 4 ore
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării atât pe acest site cât și la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Național ”E. Gojdu” Oradea, luni, 20.03.2017, între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, 21.03.2017, începând cu ora 12:00, la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face la terminarea soluționării contestațiilor și pe acest site și la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea

 ETAPA JUDEȚEANĂ A CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ - 2017

 • Se desfășoară sâmbătă, 18.03.2017, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării și pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Economic ”Partenie Cosma” Oradea, luni, 20.03.2016, între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, 21.03.2016, începând cu ora 12:00, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face la terminarea soluționării contestațiilor și pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea


 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor