MateBh OLM
OLIMPIADA DE MATEMATICA
Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici

   CALENDARUL OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2018:

 • Etapa pe scoală – ianuarie 2018
 • Etapa locală (pe sector) – 17 februarie 2018
 • Etapa județeană/municipiul București - 10 martie 2018
 • Etapa națională - 03 - 07 aprilie 2018, județul Satu Mare

   ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2018

 • Se desfășoară sâmbătă, 17 februarie 2018, pe centre;
 • Înscrierea elevilor - până la data de 02 februarie 2018

 • Proba începe la ora 9:00;
 • La clasele V - VI proba durează 2 ore;
 • La clasele VII - XII proba durează 3 ore;
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei;
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării;
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul unitatii școlare la care s-a desfășurat proba de concurs,luni, 19 februarie 2018, între orele 8:00 și 15:00;
 • Contestațiile se depun pe probleme.

 ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2018

 • Se desfășoară sâmbătă, 10 martie 2018, la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • La clasele V - VI proba durează 2 ore
 • La clasele VII - XII proba durează 4 ore
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării atât pe acest site cât și la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, luni, 12 martie 2018, între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, , începând cu ora 12:00, la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor, pe acest site și la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea

 ETAPA JUDEȚEANĂ A CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ
    „ADOLF HAIMOVICI” - 2018

 • Se desfășoară sâmbătă, 10 martie 2018, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării și pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Economic ”Partenie Cosma” Oradea, luni, 12 martie 2018, între orele 8:00 și 15:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, , începând cu ora 12:00, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor, pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea

 Subiecte etapa locală (pe sector) - 17 februarie 2018


 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor