MateBh OLM 2015
OLIMPIADA DE MATEMATICA
Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici

   Calendarul olimpiadei de matematica 2014-2015:

 • Etapa pe scoală – ianuarie 2015
 • Etapa locală (pe sector) – 14 februarie 2015
 • Etapa județeană/municipiul București - 14 martie 2015
 • Etapa națională - 6 – 10 aprilie 2015.

   ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ

 • Se desfășoară sâmbătă, 14.02.2015, pe centre;
 • Proba începe la ora 9:00;
 • La clasele V - VI proba durează două ore;
 • La clasele VII - XII proba durează 3 ore;
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei;
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării;
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul unitatii care a fost centru de locala, luni, 16.02.2015, între orele 8:00 și 14:00;
 • Contestațiile se depun pe probleme.

 ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ - 2015

 • Se desfășoară sâmbătă, 14.03.2015, la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • La clasele V - VI proba durează două ore
 • La clasele VII - XII proba durează 4 ore
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării atât pe acest site cât și la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Național ”E. Gojdu” Oradea, luni, 16.03.2015, între orele 8:00 și 14:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, 17.03.2015, începând cu ora 13:00, la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face la terminarea soluționării contestațiilor și pe acest site și la Colegiul Național ”E. Gojdu” Oradea

 ETAPA JUDEȚEANĂ A CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ - 2015

 • Se desfășoară sâmbătă, 14.03.2015, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Proba începe la ora 10:00
 • Corectarea se face imediat după încheierea probei
 • Afișarea rezultatelor se va face la terminarea corectării și pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Economic ”Partenie Cosma” Oradea, luni, 16.03.2015, între orele 8:00 și 14:00
 • Contestațiile se depun pe probleme
 • Rezolvarea contestațiilor se va face marți, 17.03.2015, începând cu ora 13:00, la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea
 • Afișarea rezultatelor finale se va face la terminarea soluționării contestațiilor și pe acest site și la Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea


 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor