ISJ Bihor
   
Anunţuri   | Liste afisate   | Metodologie   | Centralizator   | Modele de cererı   | Programe pentru concurs   | Gradații de merit   |

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
str. Mihai Eminescu
nr. 11
tel: 0259 416 454
tel: 0359 436 207
fax: 0259 470 222
e-mail: isjbihor@yahoo.com

Legaturi utile:

www.retea.isjbihor.ro
www.edu.ro
Planuri cadru/ Programe scolare (programe.ise.ro)
www.infobh.isjbihor.ro
www.matebh.isjbihor.ro
www.ciaro.ro
www.mategordius.ro
.
Resurse umane/cereri

Afiseaza stirile din:
Fisa de inscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2016
 Fisa_inscriere_concurs.pdf
Articol postat de: Emil Florea
12-05-2016 13:03:25
Cerere art. 253 pentru anul scolar 2016-2017
 cerere art 253.pdf
Articol postat de: Emil Florea
25-04-2016 07:15:28
Cerere de plata cu ora pentru anul scolar 2016-2017
 cerere plata cu ora.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:36:18
Cerere de inscriere la concursul de ocupare a posturilor 2016-2017
 cerere inscriere concurs national.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:35:52
Cerere de detasare la cerere pentru anul scolar 2016-2017
 cerere detasare la cerere prin concurs specific.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:35:12
Cerere de continuitate pentru anul scolar 2016-2017
 cerere continuitate.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:34:48
Cerere de completare a normei didactice pentru anul scolar 2016-2017
 cerere completare norma.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:33:43
Cerere de angajare in baza notelor 2014, 2015 pentru anul scolar 2016-2017
 cerere angajare note 2014_2015.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:33:12
Cerere de angajare in baza notelor 2013 pentru anul scolar 2016-2017
 cerere angajare note 2013.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:32:50
Cerere de angajare in baza notelor 2010, 2011, 2012 pentru anul scolar 2016-2017
 cerere angajare note 2010_2011_2012.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:32:23
Acord de detasare in interesul invatamantului 2016-2017
 acord detasare in interesul invat..pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
14-04-2016 10:31:27
Cerere Prelungirea_contractului_per_det_2015_2016_art.85
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, art.85 din Metodologie
 cerere.pdf
Articol postat de: Informatizare
27-07-2015 06:49:12
Cerere_angajare_det_ note 2013_2014
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2013 sau 2014
 cerere_angajare_det_ note 2013_2014.pdf
Articol postat de: Informatizare
27-07-2015 06:45:48
Cerere_angajare_det_ note 2009_2010_2011
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2009, 2010 sau 2011*, care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte))
 cerere_angajare_det_ note 2009_2010_2011.pdf
Articol postat de: Informatizare
27-07-2015 06:42:31
Cerere_angajare_det_ note 2012
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2012
 cerere_angajare_det_ note 2012.pdf
Articol postat de: Informatizare
27-07-2015 06:44:58
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2015
 fisa_inscriere_concurs_2015.pdf
Articol postat de: Admin
12-05-2015 12:39:04
Cerere prelungire contract individual de muncă cu notă peste 7
 f2909.doc
Articol postat de: Admin
28-04-2015 06:43:22
Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrâng
 cerere1.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:32:31
Model de adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrân
 cerere2.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:31:18
Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
 cerere3.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:30:58
Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2015-2016
 cerere4.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:30:42
Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervat
 cerere5.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:30:02
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris)
 cerere6.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:29:41
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
 cerere7.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:29:07
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
 cerere8.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:28:52
Cerere pentru completarea normei didactice
 cerere9.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-02-2015 13:28:19
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015
 Prelungirea_contractului_per_det_2014_2015_august.pdf
Articol postat de: Informatizare
21-08-2014 08:29:20
Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul
 cerere_angajare_det_2013_2012_2011.pdf
Articol postat de: Informatizare
14-08-2014 11:55:55
Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate
Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,sesiunea 2014
 cerere_inscriere_concurs_2014.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
12-05-2014 10:09:21
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată
 Prelungirea contractului per det 2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
08-04-2014 13:40:48
Cerere titularizare in baza art.253
 cerere_art.253_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
14-04-2014 15:17:53
Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014 - 2015
C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014 - 2015
 calendar_mobilitate_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
20-02-2014 08:29:59
Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific 2014-2015
 detasare_la_cerere_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:41:04
Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2014-2015
 acord_detasare_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:40:14
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris 2014-2015
 schimb_de_posturi_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:37:06
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ 2014-2015
 cerere_pretransfer_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:35:23
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ 2014-2015
 acord pretransfer_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:32:18
Cerere pentru completarea normei didactice 2014-2015
 completare_norma_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:18:25
Cerere încadrare ca titular începând cu anul şcolar 2014-2015
 incadrare titular_2014_2015.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
02-12-2013 15:16:33
Cerere - plata cu ora
Cerere de încadrare în anul şcolar 2013-2014 în sistemul PLATA CU ORA)
 Plata_cu_ora_cerere_2013.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-08-2013 08:13:25
Cerere de detaşare la cerere prin continuitate
 Continuitate_pentru_detasare_la_cerere_2013_2014.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
12-08-2013 14:01:34
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din mai-august 2012 şi/sau 13 iulie 2011
 per_det_2013.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
06-08-2013 17:48:50
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată
 Prelung_contr_per_det_2013_2014.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
06-08-2013 17:39:49
Fisa de inscriere la concursul de ocupare a posturilor 2013
 fisa_inscriere_concurs_2013.pdf
Articol postat de: Horea Abrudan
08-05-2013 07:17:40
Declaratie pe proprie raspundere
              Declaratie pe proprie raspundere renuntare la pensie
 Declaratie pe proprie raspundere.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
15-04-2013 09:09:25
CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular în anul şcolar 2013 - 2014
                      CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 - 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013
 Cerere privind recunoastrea calitatii de titular.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
15-04-2013 09:07:03
Cerere de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi
Cerere de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor
 schimb_de_posturi.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
18-03-2013 09:27:14
Cerere incadrare ca Titular
Model cerere de încadrare ca TITULAR începând cu anul școlar 2013-2014, conform art.253 din LEN nr.1/2011
 titularizare art.253.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 11:38:16
Calendar mobilitate 2013-2014
Calendarul mobilitatii personalului didactic pentru 2013-2014
 OMEN_3104.calendar.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
05-02-2013 10:18:42
Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice 2013-2014
Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice 2013-2014
 Cerere de înscriere.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:29:04
Raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la
Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate 2013-2014
 raport.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:28:07
Adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de
Model de adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate 2013-2014
 adresă.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:24:49
Model de acord emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere
Model de acord emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere 2013-2014
 Model acord.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:23:21
Transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimtit
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimtit 2013-2014
 restrângere de activitate_pretransfer consimtit.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
21-03-2013 12:19:44
Completarea normei didactice
Cerere pt completarea normei didactice
 completare norma.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:20:24
Acord pentru transfer 2013-2014
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer 2013-2014
 acord transfer.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:18:03
Detaşare la cerere prin concurs specific
Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific 2013-2014
 detaşare la cerere.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:15:30
Acord pentru detaşare în interesul învăţământului
Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2013-2014
 Acord.pdf
Articol postat de: Alin Novac-Iuhas
23-01-2013 10:13:46
Cerere de angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată
Cerere de angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/cadrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 13 iulie 2011 şi/sau 14 iulie 2010
 cerere.PDF
Articol postat de: Admin

Cerere de detașare
Cerere de detașare în interesul învățământului în anul școlar 2012-2013
 cerere detasare.PDF
Articol postat de: Admin

PLATA CU ORA
Cerere de încadrare în anul şcolar 2012-2013 în sistemul PLATA CU ORA
 PLATA CU ORA 2012.pdf
Articol postat de: Admin

completarea normei didactice
Cerere pentru completarea normei didactice la nivelul inspectoratului şcolar în sesiunea 2012
 CERERE_COMPLETARE_2012.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere de detaşare
Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
 cerere5.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere de pretransfe
Cerere de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris
 cerere4.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere de pretransfer
Cerere de pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ
 cerere3.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere
Cerere pentru obţinerea acordului pentru pretransferare prin consimţământ între unităţile de învăţământ
 cerere2.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere titularizare
Cerere titularizare în baza art.253 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 cerere1.pdf
Articol postat de: Admin

inspecţia la clasă (definitivat)
Cerere de recunoaştere a notei de la inspecţia la clasă (definitivat)
 cerere.doc
Articol postat de: Admin

FISA DE INSCRIERE
FISA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR
 Fisa_de_inscriere_concurs_2012.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere de înscriere
Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 0758Bis_187_189_cerere_concurs.pdf
Articol postat de: Admin

Cerere de transfer
Cerere de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate sesiunea 2012
 0758Bis_184_186_cerere_transfer.pd
Articol postat de: Admin

MODEL DE CERERE
MODEL DE CERERE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 0758Bis_148_151_anexa3_cerere253.p
Articol postat de: Admin

Cerere de transfer
Cerere de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate sesiunea 2012
 0758Bis_184_186_cerere_transfer.pd
Articol postat de: Admin

pensionare a personalului didactic
Începând cu data de 01 septembrie 2012 aprobarea cererilor de pensionare a personalului didactic se va face la nivel de şcoală, prin consiliul de administraţie
 Adresa pens.PDF
Articol postat de: Admin