ISJ Bihor
   
Management institutional    | Mentorat    | Activitate educativă și activități extrașcolare    |
Invatamant particular si alternative educationale    | Proiecte educationale    | Scoala altfel

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
str. Mihai Eminescu
nr. 11
tel: 0259 416 454
tel: 0359 436 207
fax: 0259 470 222
e-mail: isjbihor@yahoo.com

Legaturi utile:

www.retea.isjbihor.ro
www.edu.ro
Planuri cadru/ Programe scolare (programe.ise.ro)
www.infobh.isjbihor.ro
www.matebh.isjbihor.ro
www.ciaro.ro
www.mategordius.ro
.
Descentralizare/perfectionare

Afiseaza stirile din:
LISTA CANDIDATI GRADUL II 2016 PE CENTRE
 GrdII_final__2016_PE CENTRE.zip
Articol postat de: Sele Tunde
08-08-2016 10:53:09
ANUNȚ_Examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2016
 In atentia candidatilor_DEF2016.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
01-08-2016 12:50:36
PROGRAME MASTERAT_Facultatea de drept UOradea
În atașament puteți găsi informații privind oferta de Programe de masterat organizate de către Facultatea de drept din cadrul Universității din Oradea.
 Facultatea de drept UOradea_Programe Masterat.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
01-08-2016 12:46:25
PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ UBucurești
În atașament puteți găsi informații privind oferta de Programe de conversie profesională organizate de către Universitatea din București la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
 UB.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
29-07-2016 08:23:03
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA USuceava
În atașament puteți găsi informații privind oferta de Programe de conversie profesională organizate de către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava la specializările Educație tehnologică și Istorie.
 Universitatea Stefan cel Mare Suceava.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
29-07-2016 08:20:55
CURSURI ADMINPEDIA
În atașament puteți găsi informații privind oferta de cursuri AdminPedia 2016.
 AdminPedia 2016.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
30-05-2016 09:35:59
ECHIVALARE STUDII_TAXA PROCESARE DOSAR
În atașament puteți găsi adresa Universității din Oradea privind taxa de procesare a documentelor depuse în vederea echivalării studiilor de scurtă durată.
 Echivalare_taxa procesare dosar.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
10-02-2016 12:48:00
TAXA PROCESARE A DOCUMENTELOR_ECHIVALARE STUDII
În atașament puteți găsi adresa Universității din Oradea privind taxa de procesare a documentelor depuse în vederea echivalării studiilor de scurtă durată.
 Echivalare_taxa procesare dosar.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
10-02-2016 12:47:16
ANUNT COLOCVIU U Bucuresti
 Colocviu UBUCURESTI.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
23-12-2015 21:42:00
CONVERSIE PROFESIONALA UBacau
 Conversie BACAU.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
23-12-2015 21:41:17
CONVERSIE PROFESIONALA UPitesti
 Universitatea din Pitesti.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
23-12-2015 21:38:56
COLOCVIU GRADUL I_UOradea
În atașament puteți găsi precizări privind Colocviul de admitere la gradul didactic I organizat la Universitatea din Oradea, seria 2016-2018.
 Colocvii Gradul I_UOradea.zip
Articol postat de: Sele Tunde
23-12-2015 11:06:45
FISA DE INSCRIERE DEFINITIVARE
 Fisa-de-inscriere_DEFINITIVAT_2015-2016.doc
Articol postat de: Sele Tunde
12-11-2015 08:54:39
OMECS 5558/2015 aprobare programe definitivat
 OMECS 5558_2015 aprobare programe definitivat.rar
Articol postat de: Informatizare
04-11-2015 10:17:49
Calendar Def 2015-2016
 Calendar DEF.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-10-2015 08:20:52
Calendar Def 2015-2016
 Calendar DEF.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-10-2015 08:20:29
NOUTĂȚI DEFINITIVARE ANUL ȘCOLAR 2015-2016
În atașament găsiți ordinul Nr. 4802 din 20 octombrie 2014n privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ. Metodologia rămâne valabilă în acest an școlar cu modificările aduse prin OMECS 5439 din 07.10.2015. În acest document puteți găsi toate informațiile privind înscrierea, completarea dosarelor și organizarea examenului.
 ORDIN Nr.4802.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-10-2015 07:44:58
ACTE NECESARE DOSAR PENTRU ECHIVALAREA STUDIILOR DE SCURTA DURATA
În atașament găsiți actele necesare pentru dosarul de echivalare a studiilor universitare de scurtă durată. Termen de depunere: 30 octombrie 2015!
 Acte necesare _echivalare _2015-2016.docx
Articol postat de: Sele Tunde
27-10-2015 10:10:36
Legislatia privind formarea continua
În atașament puteți găsi Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTSnr. 5561/31 oct. 2011 cu completările și modificările ulterioare, Metodologia privind examenul de definitivare în învățământ, anexe.
 LEGISLATIE.zip
Articol postat de: Sele Tunde
19-10-2015 08:01:30
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI
Universitatea Dunarea de Jos din Galati organizează începând cu anul universitar 2015-2016, programe de conversie profesională la specializarile incluse in atașament. Va rugam sa diseminati informatia in randul cadrelor didactice.
 Dunarea de Jos Galati.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
14-10-2015 10:25:31
PRECIZĂRI AMÂNARE GRAD II
Candidații înscriși la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susține testul din metodica specialității și/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective argumentate cu documente și au fost declarați neprezentați, se pot reînscrie în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea inspectoratului școlar-art. 23 (5) din OMECTS nr. 556/2011. Candidații se vor încadra în următoarele situații: 1. Concediu pentru îngrijirea copilului 2. Concediu fără plată 3. Concediu medical 4. Alte cazuri, numai susținute prin documente justificative
Articol postat de: Sele Tunde
07-10-2015 08:53:27
CERERE AMÂNARE GRAD I
 Cerere amanare Grad I.doc
Articol postat de: Sele Tunde
07-10-2015 08:43:49
PRECIZĂRI AMANARE GRD. 1 ȘI CERERE TIP AMÂNARE/REACTIVARE
Candidații care nu au putut susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente și au fost declarați neprezentați, se pot reînscrie în anul școlar următor, cu respectarea condițiilor legale și cu aprobarea inspectoratului școlar- art. 40 (3) din OMECTS nr. 556/2011. Candidații admiși la colocviul de admitere, care nu au putut elabora și depune în termen lucrarea metodico-științifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării în anul școlar următor- extras art. 34 (21) din OMECTS 5561/2011. Candidații se vor încadra în următoarele situații: 1. Concediu pentru îngrijirea copilului 2. Concediu fără plată 3. Concediu medical 4. Alte cazuri, numai susținute prin documente justificative
 Cerere reactivare Grad I.doc
Articol postat de: Sele Tunde
07-10-2015 08:42:27
AMÂNARE/REACTIVARE GRAD I SI II
La secțiunea Perfecționare, Gradul didactic I și Gradul didactic II, puteți găsi cererea tip pentru amânarea sau reactivarea gradului didactic I sau II.
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 10:19:33
CERERE REACTIVARE GRAD II
 Cerere_reinscriere_grad_II_ 2015.doc
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 10:17:08
CERERE AMÂNARE GRAD II
 Cerere_amanare_grad_II_ 2015.doc
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 10:16:48
CERERE REACTIVARE GRAD I
 Cerere reactivare Grad I.doc
Articol postat de:
28-09-2015 10:14:57
CERERI AMÂNARE GRAD I
 Cerere amanare Grad I.doc
Articol postat de:
28-09-2015 10:14:31
PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC I
În folderul atașat găsiți precizări privind înscrierea la gradul didactic I în anul școlar 2015-2016.
 GRADUL I OCT. 2015.zip
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 09:45:56
PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC 2
În folderul atașat găsiți precizări privind înscrierea la gradul didactic II în anul școlar 2015-2016.
 GRADUL II OCT. 2015.zip
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 09:45:01
ACTUALIZARE DOCUMENTE GRADE DIDACTICE I ȘI II
Conform adresei atașate, nr. 15297 din data de 28. 09. 2015, secțiunea PERFECȚIONARE de pe site-ul www.isjbihor.ro a fost actualizată cu precizări importante privind înscrierea la gradele didactice I și II în anul școlar 2015-2016.
 actualizare-site-2015sept.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 09:43:20
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Universitatea din Craiova organizează începând cu anul universitar 2015-2016, programe de conversie profesională la Pedagogia învățământului primar și preșcolar conform atașamentului.
 Universitatea din Craiova.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 08:32:02
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava organizează începând cu anul universitar 2015-2016, programe de conversie profesională la Limba și literatura română și Limba și literatura modernă conform atașamentului.
 Universitatea Stefan cel Mare Suceava.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
28-09-2015 08:28:59
Programare validări date de înscriere definitivat 2015
 PROGRAMARI_VALIDARI_DEF_2015.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
19-06-2015 07:11:01
Anunț centru de examen definitivare -2015
 Anunt def.PDF
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
16-06-2015 09:04:49
Conversie profesională 2015-2016 -Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
 CONVERSIE.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
15-05-2015 06:41:13
Curs EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE
Academia de Administratie organizeaza cursul Expert Accesare Fonduri Structurale la Hotel Continental Forum ORADEA in perioada 18-20 martie 2015. Vă rugăm să consultați detaliile din atașament.
 EXPERT.zip
Articol postat de: Sele Tunde
05-03-2015 07:20:58
Grila programe perfectionare
Autoritatea națională pentru calificări prin Centrul de formare APSAP, vă invită să participați la programele de formare, perfecționare și consultanță, conform atașamentului.
 GRILA FORMARE.zip
Articol postat de: Sele Tunde
24-02-2015 13:35:15
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-SCOALA POSTLICEALA FUNDENI
 Colocviu admitere grad I 2015_2017_SCOALA POSTLICEALA
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
26-01-2015 12:32:20
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-SCOALA POSTLICEALA FUNDENI
 Colocviu admitere grad I 2015_2017_SCOALA POSTLICEALA
Articol postat de:
26-01-2015 12:29:50
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-SCOALA POSTLICEALA FUNDENI
 Colocviu admitere grad I 2015_2017_SCOALA POSTLICEALA
Articol postat de:
26-01-2015 12:28:49
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-USAMV_ CLUJ-NAPOCA
 Colocviu admitere gr. I_USAMV_ CLUJ-NAPOCA.PDF
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
26-01-2015 11:18:27
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-UNIV. ”AUREL VLAICU” ARAD
 Colocviu admitere gr. I 2015_2017.Univ_”AUREL V
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
26-01-2015 10:16:54
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-UNIV. ”GHEORGHE ASACHI” IASI
 Grafic colocviu gradul I 2015-2017_Gh_Asachi_Iasi.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
26-01-2015 09:22:48
COLOCVIU GRAD I SERIA 2015_2017-UNIV. BABEȘ BOLYAI CLUJ-NAPOCA
 Grafic colocviu gr. I seria 2015-2017.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
19-01-2015 13:22:29
LISTA CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA GRADUL II SESIUNEA 2014-2016
Atașat găsiți lista (listele) cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II sesiunea 2014-2016.
 GrdII__sesiunea 2014-2016_pe centre.zip
Articol postat de: Sele Tunde
09-01-2015 11:14:09
LISTA CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA GRADUL II SESIUNEA 2014-2016
La secțiunea Gradul didactic II a fost încărcată lista cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II sesiunea 2014-2016. Vă rog să verificați și pentru orice lămurire vă rog să sunați la numărul de telefon afișat pe site.
Articol postat de: Sele Tunde
09-01-2015 11:12:37
PROGRAM DE RECONVERSIE PROFESIONALA UBB CLUJ- NAPOCA_GEOGRAFIE
Universitatea BABES-BOLYAI din Cluj Napoca organizează programe de reconversie profesională la specializarea Geografie, conform atașamentului.
 UBB Cluj.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
08-01-2015 08:31:38
Colocviu grad I -seria 2015-2017- Universitatea Oradea
 Perf.PDF
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
23-12-2014 07:10:44
Dosare respinse definitivat 2015
 DOSARE RESPINSE DEFINITIVAT 2015.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
23-12-2014 07:00:10
Dosare aprobate definitivat 2015
 DOSARE APROBATE DEFINITIVAT 2015.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
23-12-2014 06:59:33
Validări definitivat 2015_învățători_educatoare
 Validari fise de inscriere definitivat_2015_EDUCATOAR
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
08-12-2014 10:44:03
Validări_definitivat 2015_profesori
 Validari fise de inscriere definitivat 2015_profesori
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
08-12-2014 10:42:32
EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC 2- SESIUNEA AUGUST 2015
Găsiți atașat lista cadrelor didactice care își susțin examenul pentru obținerea gradului didactic II în sesiunea august 2015 în centrele de perfecționare UORADEA și UBB Cluj Napoca.
 Grd_2__2015.zip
Articol postat de: Sele Tunde
02-12-2014 10:28:01
CERERI DE INSCRIERE APROBATE GRAD I 2015_2017
 CERERI DE INSCRIERE APROBATE GRAD I 2015_2017.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
28-11-2014 08:28:35
CERERI DE INSCRIERE RESPINSE GRAD I 2015_2017
 CERERI DE INSCRIERE RESPINSE GRAD I 2015_2017.PDF
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
28-11-2014 08:25:55
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA BIOLOGIE SI CHIMIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
Universitatea de Vest organizeaza programe de conversie profesionala conform atasamentului.
 oferta pitesti.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
06-11-2014 11:52:35
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA UNIVERSITATEA DIN PITESTI
Universitatea din Pitesti organizeaza programe de conversie profesionala conform atasamentului.
 oferta pitesti.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
06-11-2014 11:51:33
Tipizate examen definitivare 2014-2015
 Tipizate definitivat 2014_2015.zip
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
30-10-2014 12:01:25
Adresa înscriere definitivat 2014-2015
 adresa 14039_inscriere definitivat.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
30-10-2014 12:00:31
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ
 ORDIN Nr.4802.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
27-10-2014 12:25:06
Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școl
 ORDIN Nr.4801.pdf
Articol postat de: Șaitoș Nicolae
27-10-2014 12:23:31
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
Universitatea de Vest organizeaza programe de conversie profesionala conform atasamentului.
 Universitatea de Vest.tif
Articol postat de: Sele Tunde
27-10-2014 09:28:09
CERERE SOLICITARE INSPECTIE CURENTA SERIA 2015-2017
Atașat găsiți cererea de solicitare a inspectiei curente pentru înscrierea la gradul didactic II sesiunea 2015-2017.
 cerere_IC1_grd_II.docx
Articol postat de: Sele Tunde
23-10-2014 13:55:28
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE TEHNICE
Universitatea BIOTERRA, Centru de perfecționare a cadrelor didactice care predau discipline tehnice la specializările: 1. CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 2. INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM
 Universitatea BIOTERRA.tif
Articol postat de: Sele Tunde
17-10-2014 07:48:23
CANDIDAȚII RESPINȘI /NEPREZENTAȚI LA EXAMENUL DE OBȚINERE A GRADULUI 2 SESIUNEA 2014
În conformitate cu Ordinul nr. 5397 pentru modificarea și completarea Metodologiei de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, art. 23 alin (4) Candidații declarați RESPINȘI la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru susținerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere și cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie. art. 23 alin. (5) Candidații înscriși la examenul de acordare a gradului didactic II, care nu au susținut examenul datorită unor motive obiective, susținute cu documente, și au fost declarați NEPREZENTAȚI, pot solicita susținerea probelor de examen în sesiunea următoare, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar în condițiile refacerii INSPECȚIEI SPECIALE.
Articol postat de: Sele Tunde
15-10-2014 13:34:54
CERERE INTENTIE SOLICITARE INSPECTIE CURENTA OCT. 2015
 cerere_IC1_grd_I.docx
Articol postat de: Sele Tunde
14-10-2014 08:31:32
Precizări privind CERERILE DE INTENȚIE pentru solicitarea de inspecții curente 1 pentru înscrierea la examenele pentru obţ
Solicitarea de inspecţii curente 1 pentru înscrierile la grade didactice din anul 2015 Conform OMEN nr. 3240/26.03.2014, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, Art I (3) (21)Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita, în perioada 1 – 31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administrație, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate.” Pot depune cereri pentru efectuarea de inspecţii curente necesare pentru înscrierea la examenele de gradul II –seria 2015-2017, cei care susţinut examen de definitivat în 2013 sau mai devreme Art I(8) ”(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita, în perioada 1 – 31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. (3) Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administrație, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate.” Pot depune cereri pentru efectuarea de inspecţii curente necesare pentru înscrierea la examanele de gradul I- seria 2016-2018, cei care au susţinut examenul de gradul II în 2014 sau mai devreme. Precizări: Perioada întocmirii dosarelor de înscriere în unităţile şcolare, şi a completării cererilor pentru solicitarea de inspecţii curente pentru înscriere la grade didactice este: 1-31 octombrie 2014. Depunerea cererilor pentru solicitarea de inspecţii pentru înscriere la gradele didactice la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, se va face pe bază de tabel de către responsabilul cu perfecționarea al unității de învățământ în perioada 1-31 octombrie 2014. Tabelele vor fi întocmite în două exemplare, din care unul se depune în dosarul de perfecţionare al unităţii şcolare, iar celălalt rămâne la ISJ BIHOR. Structura tabelului este următoarea: Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Tipul cererii * * Cerere inspectie înscriere grad II -2017 sau cerere inspectie înscriere grad I -2018 Tipurile de cereri le găsiți în atașament, acestea vor fi semnate și ștampilate de către directorul unității de învățământ.
 cerere_IC1_grd_II.docx
Articol postat de: Sele Tunde
14-10-2014 08:29:11
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA SOLICITAREA INSPECȚIEI CURENTE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE ÎN OCTOMBRIE 2015
 Precizari INTENTII.docx
Articol postat de: Sele Tunde
13-10-2014 12:53:38
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE_MODEL
 DECLARAŢIE pe proprie răspundere.docx
Articol postat de: Sele Tunde
13-10-2014 12:51:30
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU ECHIVALAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE SCURTĂ DURATĂ
 Documente pentru dosarul de inscriere.docx
Articol postat de: Sele Tunde
13-10-2014 12:50:47
PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRADUL 1
 PRECIZARI INSCRIERE GRADUL I.zip
Articol postat de: Sele Tunde
13-10-2014 12:49:42
PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC 2
Atașat găsiți precizări importante privind înscrierea la gradul didactic II în perioada 1-31 octombrie 2014.
 PRECIZARI INSCRIERE GRD. 2.zip
Articol postat de: Sele Tunde
13-10-2014 12:49:01
Oferta programelor de perfecționare organizate de CENTRUL DE FORMARE APSAP
Programe de perfecționare pentru funcționarii publici.
 apsap.pdf
Articol postat de: Sele Tunde
09-10-2014 08:45:25
Calendarul activitatilor privind Metodologia de echivalare pe baza ECTS/SECT
 OMEN 4553_2014.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
02-10-2014 07:02:06
Fisa_inscriere_gradul_I_2015_2017
Fisa_gradul I
 fisa_inscriere_gr_I_2015_2017.doc
Articol postat de: Lucia Curta
23-09-2014 11:38:36
Acte necesare_inscriere_gradul I
Actele necesare inscrierii pentru gradul I
 Acte_necesare_DOSAR INSCRIERE_grI__2015_2017.docx
Articol postat de: Lucia Curta
23-09-2014 10:55:30
REVENIRE ACTE NECESARE ÎNSCRIERE GRD. II
Atașat găsiți fișierul cu actele necesare pentru înscrierea la Examenul de obținere a gradului didactic II sesiunea 2014-2016.
 DOSAR INSCRIERE GRD. 2_2016.zip
Articol postat de: Sele Tunde
02-10-2014 07:27:37
ACTE NECESARE ÎNSCRIERE GRD. II
Atașat găsiți fișierul cu actele necesare pentru înscrierea la Examenul de obținere a gradului didactic II sesiunea 2014-2016.
 DOSAR INSCRIERE GRD. 2_2016.zip
Articol postat de:
23-09-2014 08:43:05
Important MASTER MANAGEMENT EDUCATIONAL- UNIVERSITATEA ORADEA
Pregatire DPPD UNIVERSITATEA din Oradea Master in Management Educational Modul I PENTRU PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA Programe Perfectionare
 Perf univ Oradea.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
17-09-2014 10:10:50
Lista candidaților înscriși pentru examenul de gradul II sesiunea August 2014
 GRD 2 AUGUST2014.zip
Articol postat de:
16-07-2014 13:03:08
Centrul de examen, definitivat 2014
Unitatea de învățământ desemnată centru de examen pentru examenul național de definitivare în învățământ este Liceul Teologic Penticostal “Betel” Oradea
Articol postat de: Lucia Curta
07-07-2014 09:35:48
Ordin privind modificarea Metodologiei 5561/2011
Ordin pentru modificarea si complatarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5561/2011
 met formare continua184.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
16-05-2014 09:40:44
METODOLOGIE privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile
Calculul numarului de credite profesionale transferabile
 Credite_trans.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
06-05-2014 14:48:17
Programul/Calendarul_actiunilordeperfectionare_grdII_Univ_Oradea
GradulII_sesiunea_2014_informatii cu privire la examenul_de_gradulII_2014
 calendar_grd_II_UNIV_Oradea.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
04-04-2014 10:52:46
Definitivat
Modele subiecte_definitivat
 MODELE_PE_DISCIPLINE_PT_DEFINITIVAT.zip
Articol postat de: Lucia Curta
12-02-2014 12:41:46
Programe_definitivat
Programele pentru examenul de definitivare in invatamant le gasiti pe site-ul http://administraresite.edu.ro/index.php/programe_perfectiona/c187/?sort=hits&startnum=21
Articol postat de: Lucia Curta
12-02-2014 12:32:14
Colocviu_Univ Babes_Bolyai_Cluj_gradulI,seria 2014_2016
Graficul desfasurarii colocviului de admitere la gradul didactic I_seria_2014_2016
 Cluj_Grafic colocviu gr. I 2014-2016 - Copy.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
24-01-2014 09:10:04
Formular_inscriere_pentru_echivalarea_cu_gradul_I_a_titlului_stiintific_de_doctor
Cerere_echivalare_grad_I_titlul_stiintific_de_doctor
 cerere_echivalare_grdI_titluldedoctor.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
21-01-2014 11:07:08
Nota_acordarea gradului_I_pe baza_titlului_stiintificDoctor
Aplicarea prevederilor OMEN nr.5397/05.11.2013_privind_acordarea_gradului_I_pe baza titlului stiintific de doctor
 echiv_grdII_doctorat.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
21-01-2014 10:48:13
Lista candidaților care vor susține examenul de Grd._II în August 2014
Lista candidaților care vor susține examenul de Gradul_II în August 2014
 GRD 2 FINAL_2014.zip
Articol postat de: Sele Tünde
20-12-2013 11:58:55
Definitivat_2014
Lista candidatilor inscrisi la examenul de definitivare in invatamant_2014
 DEFINITIVAT_2014.xlsx
Articol postat de: Lucia Curta
10-12-2013 11:41:07
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014
ORDIN Nr. 5.294 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014
 OMEN 5294 din 2013.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
30-11-2013 11:33:25
Colocviu_admitere_gradul_I_UNIV_Oradea
Datele sustinerii_colocviului de admitere GRD_I la UNIVERSITATEA DIN ORADEA
 colocviu_grad_I.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
21-11-2013 18:22:23
Model cerere_echivalari_5553/2011
Cerere privind echivalarea studiilor universitare de scurta durata, cu ciclul I de studii universitare de licenta
 MODEL CERERE 5553.docx
Articol postat de: Lucia Curta
13-11-2013 14:21:16
Ordonanta de urgenta 92 din 18 decembrie 2012
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 11. La articolul 236, alineatul (2) se modifică şi va următorul cuprins: "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor din învăţământul preşcolar şi primar, pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice." 12. La articolul 247, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: "b^1) prin excepţie de la prevederile lit. b), până în anul 2018, în învăţământul preşcolar: educator/educatoare - se normează un post pentru fiecare grupă de copii; în unităţile cu program prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture;" 13. La articolul 247, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: "c^1) prin excepţie de la prevederile lit. c), până în anul 2018, în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare - se normează un post pentru fiecare clasă de elevi;"
 OUG nr. 92 din 2012- modificare LEN.docx
Articol postat de: Lucia Curta
01-11-2013 12:04:16
Ordonanta de urgenta 92 din 18 decembrie 2012
 OUG nr. 92 din 2012- modificare LEN.docx
Articol postat de: Lucia Curta
01-11-2013 11:59:14
Ordinul 5564/7 octombrie 2013
privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua
 Ordin 5564_2011.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
01-11-2013 10:08:48
ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a cr
METODOLOGIE privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile
 5562_7_10_2013credite transferabile.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
01-11-2013 08:37:43
cerere_inscriere_grd_II
 Cerere_inscriere_grd_II _dosar.docx
Articol postat de: Lucia Curta
29-10-2013 09:13:08
cerere_inscriere_grd_I
 Cerere_inscriere_grd_I _dosar.docx
Articol postat de: Lucia Curta
29-10-2013 09:12:38
ordinul 4111/2012
pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011
 OM 4111_2012.docx
Articol postat de: Lucia Curta
28-10-2013 16:16:23
Ordinul 5553/2011
Pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani
 Met 5553.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
28-10-2013 16:10:36
Precizari referitoare la recunoasterea competentelor profesionale
Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării 12. La articolul 247, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: "b1) prin excepţie de la prevederile lit. b), până în anul 2018, în învăţământul preşcolar: educator/educatoare - se normează un post pentru fiecare grupă de copii; în unităţile cu program prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture;". 13. La articolul 247, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: " c1) prin excepţie de la prevederile lit. c), până în anul 2018, în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare - se normează un post pentru fiecare clasă de elevi;".
Articol postat de: Lucia Curta
28-10-2013 16:02:43
Fisa de inscriere grd I
Fisa inscriere grd_I
 Fisa_inscriere_gr_I_2013_2015.docx
Articol postat de: Lucia Curta
29-10-2013 10:30:58
fisa de inscriere grd II
Fisa de inscriere va fi vizata de directorul unitatii de invatamant 2013-2015
 fisa_inscrieregrad II 2012_2014.docx
Articol postat de: Lucia Curta
15-10-2013 10:12:10
acte necesare inscriere grd_II
acte necesare la dosar dupa efectuarea inspectiei curente I
 Acte_necesare_inscriere_grII_2015.docx
Articol postat de: Lucia Curta
15-10-2013 10:10:13
acte necesare inscriere gradI
Acte necesare dupa sustinerea inspectiei curente I
 Acte_inscriere_gr_I_2014_2016.docx
Articol postat de: Lucia Curta
15-10-2013 10:08:11
Metodologia_privind _formarea_continua
Formarea continua a personalului didactic
 metodologie_formare_continua_5561_2011.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
29-10-2013 09:47:49
Cerere_inscriere_curentaI_grdI
Cererile vor fi adresate unitatilor de invatamant, acestea vor fi aduse centralizat la ISJ Bihor
 Cerere_inscriere_Gr_I.doc
Articol postat de: Lucia Curta
12-09-2013 09:45:27
Cerere_inscriere_curenta_I_grdII
Cererile vor fi adresate unitatilor de invatamant, acestea vor fi aduse centralizat la ISJ Bihor
 cerere_inscriere_grd_II.docx
Articol postat de: Lucia Curta
19-09-2013 10:18:40
În atenţia cadrelor didactice care sunt inscrise la gradul II si doresc sa-l amane
Acte necesare amanarii gradului II
 3_.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
10-09-2013 13:36:54
Cerere_tip_amanare_grd_II
 1_.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
10-09-2013 13:31:02
În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I si doresc sa-l amane
Acte necesare amanarii gradului I
 3_.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
10-09-2013 13:37:33
Cerere_tip_amanare_grd_I
 2_.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
10-09-2013 13:19:40
Adeverinte_definitivat_2013
Adeverintele de definitivat se pot ridica de la secretariatul ISJ Bihor pe baza C. I. incepand cu data de 2 septembrie 2013 intre orele 12.30-16
Articol postat de: Lucia Curta
29-08-2013 13:06:50
Cadrele didactice_care_vor_ sustine gradul II_2013_Universitatea Oradea
Tabel cu candidatii care vor sustine Gradul II_2013_Univ_Oradea
 GrdII_final_26iunie13_2013 UNIVERSITATE_ORADEA.xlsx
Articol postat de: Lucia Curta
01-08-2013 18:55:04
Programe de conversie profesionala
Programe de conversie profesionala organizate de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau
 programe_conversie _profesionala.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
15-07-2013 22:09:41
Atestate de formare continua in cadrul proiectului "Stilul de invatare si temperamentul scolarilor"
Cadrele didactice care au participat la proiectul "Stilul de invatare si temperamentul scolarilor- Instrumente pentru o educatie creativa" sunt rugati sa ridice atestatele de la secretariatul ISJ Bihor
Articol postat de: Lucia Curta
12-07-2013 18:26:23
Cursuri de conversie profesională - Târgoviște
Lista cursurilor de conversie profesională de la Târgoviște, Universitatea Valahia.
 Conversie_profesionala_Targoviste.pdf
Articol postat de: Vad Marta
17-06-2013 15:26:40
Gradul II_Programul/calendarul actiunilor de perfectionare
Programul si calendarul actiunilor de perfectionare, specializarile pentru care DPPD Oradea, organizeaza activitati de perfectionare
 GrdII_2013_calendar.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
11-06-2013 13:22:06
Ofertă conversie profesională
Program de conversie profesională la Universitatea din București, la Facultatea de Istorie.
 programe_conversie_UBucuresti_Istorie.PDF
Articol postat de: Vad Marta
07-06-2013 11:44:35
Precizari privind examenul de gradul II
Probele din cadrul examenului de gradul II 2013
 gradul II_important.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
30-05-2013 20:34:38
Programe de Conversie profesionala
Institutii de invatamant superior care organizeaza programe de conversie profesionala: geografie, informatica, educatie tehnologica, muzica instrumentala, istorie, geografie, limba si literatura engleza, limba si literatura franceza, educatie fizica sportiva
 Programe de conversie profesionala.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
22-05-2013 10:46:31
Important pentru candidatii care sustin examenul gradul II 2013
Programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul II organizat de Universitatea Oradea
 Program perfectionare_gradulII_UnivOradea.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
09-04-2013 11:57:07
Ofertă de programe de conversie profesională

Listă cu Universități care organizează programe de conversie profesională
 adresa_conversie.PDF
Articol postat de: Vad Marta
20-03-2013 15:30:18
Programe de conversie profesionala postuniversitare organizate in baza Omects nr 6194/2012
Institutii de invatamant superior care desfasoara programe de conversie profesionala
 programe.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
28-02-2013 12:02:36
Programe de conversie profesionala postuniversitare organizate in baza OMECTS nr.6194/2012
Institutii de invatamant superior care desfasoara programe de conversie profesionala
 programe.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
28-02-2013 11:59:12
Tabel candidati gradul II_finalizeaza_2013
Cadrele dudactice care finalizeaza gradul II 2013
 grdII_final.xls
Articol postat de: Lucia Curta
22-01-2013 10:58:44
Cadre didactice înscrise la gradul I, seria 2013- 2015

Tabelul cadrelor didactice, înscrise la gradul I, seria 2013- 2015, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al ISJ Bihor.
 aprobati_gr_I_2013_2015xls.xls
Articol postat de: Vad Marta
22-01-2013 09:16:47
Programa definitivat Limba si literatura rromani
Programa de limba si literatura rromani pentru sustinerea examenului de acordare a definitivarii in invatamant la specializarea Limba si literatura rromani-profesori
 programa def_limba rromani102.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
03-01-2013 13:33:08
Colocviul de admitere pentru gradul I Oradea
Organizarea colocviului pentru gradul didactic I Universitatea din Oradea
 Colocviu Oradea.pdf
Articol postat de: Lucia Curta
20-12-2012 12:23:49
Tabel centralizator înscrieri la prima inspecţie curentă la gradul I. şi la gradul II.

Tabel ataşat la cererile cadrelor didactice pentru înscrierea la prima inscpecţie curentă -gradul II, seria 2013- 2015 sau gradul I, seria 2014- 2016.
 Centralizator_inscrieri.xlsx
Articol postat de: Vad Marta
16-11-2012 11:23:33
Cerere inscriere inspectie curenta gradul II seria 2013-2015
Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează, în perioada octombrie - noiembrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere. Conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti unde vor fi supuse spre validare Consiliului de administraţie. Cererile vor fi centralizate pe unitati de invatamant cu personalitate juridica şi înaintate Inspectoratului Şcolar de Conducerea unităţii de învăţământ sau de responsabilul cu perfectionarea până la sfârşitul lunii noiembrie 2012.
 Cerere_IC1_Gr II-2013-2015.doc
Articol postat de: Lucia Curta
13-11-2012 10:44:27
Predare dosare înscriere la definitivare, gradul I şi gradul II

Vă atragem atenţia, că dosarele de înscriere pentru definitivare, gradul I şi gradul II se predau la secretatiat la ISJ Bihor, între orele 12- 16, centralizate de unitatea de învăţământ, de către responsabilul cu perfecţionarea sau de către directorul unităţii, însoţite de Tabelul centralizator, întocmit în două exemplare.

Termen de predare: 31 octombrie 2012.

Detalii în documentul ataşat.
 adresa_inscriere_def_grI_grII.doc
Articol postat de: Vad Marta
25-10-2012 22:46:46
Cerere_inscriere grdII_necesara_la Dosar
Cererea de gradul II se va anexa la dosarul de inscriere grad II
 cerere_inscriere_gradul_2.doc
Articol postat de: Lucia Curta
11-10-2012 15:35:22
Fisa de inscriere gradul_II_2012_2014
Fisa de inscriere
 fisa_inscrieregrad II 2012_2014.doc
Articol postat de: Lucia Curta
03-10-2012 11:46:48
Universitatea_Oradea_anunt_important
Graficul desfasurarii examenului pentru grad didacticII si data Colocviului pentru Grad didactic_I
 univ_grafic.PDF
Articol postat de: Lucia Curta
01-10-2012 11:37:42
Vechimea la catedră

În stabilirea vechimii efective la catedrã se vor avea în vedere  urmãtoarele precizãri cu caracter general:

Condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenele de definitivare şi  grade didactice se referă la vechimea la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiei impuse de art. 68 din Legea 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Mai multe detalii găsiți în documentul atașat

 Stabilirea_vechimii_catedra.docx
Articol postat de: Lucia Curta
30-09-2012 16:04:58
Cerere amanare gradul I
Cadrele didactice care doresc sa isi amane gradul I trebuie sa completeze cererea atasata insotita de documentele doveditoare.
 cerere amanare.doc
Articol postat de: Luci Curta
25-09-2012 18:55:09
Cerere amanare gradul II
Cadrele didactice , care doresc sa isi amane sustinerea gradului II, trebuie sa completeze cererea atasata si sa anexeze documentele justificative.
 cerere amanare.doc
Articol postat de: Luci Curta
25-09-2012 18:50:25
Creditelor profesionale transferabile
Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de îndrumare si de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
 credite_transferabile.doc
Articol postat de: Luci Curta
25-09-2012 16:26:46
Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor
Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, i se acordă gradul didactic I dacă a obţinut calificativul Foarte bine la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră, premergători înscrierii
 GradI_doctorat.doc
Articol postat de: Luci Curta
25-09-2012 16:16:13