ISJ Bihor
   

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
str. Mihai Eminescu
nr. 11
tel: 0259 416 454
tel: 0359 436 207
fax: 0259 470 222
e-mail: isjbihor@yahoo.com

Legaturi utile:

www.retea.isjbihor.ro
www.edu.ro
Planuri cadru/ Programe scolare (programe.ise.ro)
www.infobh.isjbihor.ro
www.matebh.isjbihor.ro
www.ciaro.ro
www.mategordius.ro
.

Pagina principală

Articol postat de: Admin
22-02-2016 15:02:23

Articol postat de: Admin
26-02-2016 15:31:23
Olimpiada Națională Corală, faza naţională, Oradea 7-9 mai 2015

Olimpiada Naţională Corală, faza naţională, Oradea 7-9 mai 2015

Articol postat de: Admin
28-04-2015 20:00:00
Olimpiada Națională de Istorie 2015

Olimpiada Națională de Istorie: 6-10 Aprilie 2015

Articol postat de: Admin
23-03-2015 13:54:33
Educatori pentru societatea cunoaşterii

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1.
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare

Accesați site-ul proiectului:
http://educatori.bihortimis.ro/

Articol postat de: Admin
14-02-2013 13:54:33
Proiect Comenius Regio
Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale

Descrierea proiectului!
Articol postat de: Alina Luncan
29-11-2013 21:58:08
Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii

Proiectul este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, SIVECO România SA şi TEHNE şi se derulează la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov
Obiectiv general:
Proiectul “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematică şi Ştiinţe” de a elabora şi implementa un curriculum integrat la decizia şcolii, acreditat şi dezvoltarea profesională continua a acestora pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.

Accesați site-ul proiectului:
www.mts.isjbihor.ro

Articol postat de: Ismet Omer
02-10-2012 09:55:57
Performanțe crescute pentru elevii din învățământul preuniversitar!

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea performanţelor şcolare şi a accesului la servicii de calitate pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar,nivel educaţional 1-2 din 3 judeţe,în vederea asigurării unei educaţii de calitate şi competenţe cheie pentru toţi.

Contribuţia proiectului, la atingerea obiectivelor AP, DMI şi a POSDRU, se face prin realizarea următoarelor obiective specifice:

1. Dezvoltarea si implementarea unui soft educaţional inovator şi eficient, accesibil prin Internet, care să permită realizarea unei educaţii moderne şi de calitate în domeniile cheie ale pregătirii iniţiale,prin crearea unui soft educaţional nou, pentru internet, platforma Web, cu ajutorul căruia să poată fi realizată o recuperare inteligentă, adaptabilă, cu elevii care au rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură din clasele III-VIII,de pe raza a 3 judeţe.

2. Îmbunătăţirea competenţelor cheie pentru 900 elevi, cu rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură, clasele III-VIII,din 3 judeţe, prin furnizarea de servicii de recuperare care să sprijine creşterea participării la educaţie şi a performanţelor şcolare.

http://performante.educatiealba.ro/

Articol postat de: Ismet Omer
02-10-2012 09:53:07
Managedu
Obiectivul proiectului “Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” este formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a aplicaţiilor de management educaţional. Prin proiectul „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”, 4053 de persoane care activează în şcolile centre de colectare de date şi alte 134 de persoane din sistemul educaţional preuniversitar, de la nivel local şi central, vor beneficia de un program de formare modern, adaptat nevoilor specifice identificate în sistemul de învăţământ românesc. Proiectul a demarat la 3 ianuarie 2011 şi se va derula pe o perioadă de 2 ani, fiind implementat de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA. Ambii parteneri au expertiză atât în domeniul asistenţei tehnice de implementare a proiectului, dar şi în implementarea de programe de formare şi de soluţii informatice pentru mediul educaţional.
Articol postat de: Ismet Omer
02-10-2012 09:44:31

Afiseaza stirile din: