9Mai -Ziua Europei

9Mai -Ziua Europei

Mesajde dbv » Lun Mai 03, 2010 2:29 pm

MINISTERL EDUCATIEI CERCETARII SI INOVARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BIHOR
ORADEA,str.MIHAI EMINESCU nr.11
TEL. 0259/416454 FAX:0259/418016
NR………./……………………………

Vizat,
Inspector Scolar Invatamantul prescolar
Profesor:Bodea Aurelia
Inspectora1259/418016


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 34 STRUCTURA 48,ORADEA
Str.PARCUL PETOFI nr.5/B
TEL:0359/418164
E-mail:[email protected]
NR…………/………………………………………..

Vizat,
Director:Profesor:Borz Cornelia
PRIMARIA ORADEA
Str.PIATA UNIRII nr1
E-mail:[email protected]
NR………../…………………………………………..
Vizat,
Primar: Ilie Gavril Bolojan


INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL BIHOR
Str.PARCUL TRAIAN nr.5
TEL:0259/467800
E-mail:[email protected]
NR………../……………………………………………
Vizat,
Prefect:Gavrila Ghilea
DIRECTIA SERVICII PUBLICE-COMPARTIMENTUL DE AFACERI EUROPENE
Str.PARCUL TRAIAN nr 5
TEL:0259/467800
E-mail:
NR......................../.....................................................
Vizat,Ziua Uniunii Europene!9MAI-ZIUA EUROPEI


Argument

Uniunea Europeană este un vis al tuturor “mici şi mari” care promite o construcţie ce respectă libertatea şi indentitatea tuturor popoarelor născute şi crescute pe acest continent. Au avut loc numeroase evenimente şi acţiuni desfăşurate cu copiii, prin care aceştia au fost familiarizaţi cu UE şi cu ceea ce înseamnă sau reprezintă această uniune.
Experienţa mi-a demonstrat că , uneori, creativitatea copiilor o poate depăşi pe a noastră, puterea de a surprinde esenţialul este mare, ideile sunt ingenioase, manifestând profunzime, spontaneitate şi naivitate în dorinţa de a găsi explicaţii pentru toate fenomenele şi evenimentele ce apar în jurul lor.
Pentru că 9 mai este Ziua Uniunii Europene, şi o lume-ntreagă sărbătoreşte acest eveniment, doresc ca prin acest proiect să unesc gândurile şi ideile copiilor din toată Europa, prin acţiunile lor, prin desenele şi picturile realizate de ei .

Scop
-Manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin intermediul artei.
-Cunoaşterea modului în care copiii de 3 – 7 ani din toate ţările Europei sărbătoresc acest eveniment important pentru toţi.
-Construcţia unui poster de natură interculturală pentru cunoaşterea şi valorizarea acţiunilor desfăşurate de copii din diferite colţuri ale Europei.Obiective
• Dezvoltarea colaborării educaţionale europene prin schimb de mesaje şi lucrări realizate de copii.
• Antrenarea copiilor şi a cadrelor didactice într-un exerciţiu democratic de dezvoltare a unor capacităţi de relaţionare transeuropeană care să constitue elementele fundamentale în conturarea competenţei interculturale.
• Dezvoltarea sentimentelor de prietenie şi colaborare între copii şi cadre didactice, în vederea sărbătoririi unui eveniment european
• Dezvoltarea investigaţiei individuale şi de grup prin intermediul proiectului educaţional
Beneficiari
• Copii de 3-7 ani din grădiniţe, din diferite localităti ale Europei care doresc să participe la proiect
• Cadre didactice
• Reprezentanţii ai comunităţii locale
• Părinţii copiilor
Durata proiectului
• 28.04.2010 – 11.05.2010
Resurse umane
• Cadre didactice din învăţământul preşcolar
• Copii cu vârsta între 3 – 7 ani
• Reprezentanţii pentru România a programului Spring Day
• Reprezentant al ISJ Bihor, inspector de specialitate, prof. Bodea Aurelia
• Reprezentant al Primariei Oradea
• Reprezentant al Institutiei Prefectului-Bihor
• Reprezentant Directia Servicii Publice-Compartimentul de Afaceri Europene
• Presa locala
Resurse materiale
• Fotografii din timpul desfăşurării diferitelor acţiuni care vizează sărbătoarea” Ziua Uniunii Europene (fotografiile vor fi trimise prin mail la adresa afişată )
• Desene, picturi, colaje realizate de copii(lucrările vor fi scanate şi trimise prin adresa de mail afişată)
• Calculator
• Imprimantă
• Hârtie, carton
Locul de desfasurare:
• Grădiniţa nr 34 structura 48 ,Oradea
• Adresa de contact, comunicare ,informaţii şi de expediere a materialelor e-mail : [email protected]
Rezultate aşteptate în urma proiectului
Prin acţiunea propusă se urmăreşte confecţionarea unui poster cu imagini şi mesaje de la câţi mai mulţi copii din diferite ţări, (prin intermediul cadrelor didactice care-i coordonează), cu ocazia Zilei Uniunii Europene.
Cei care răspund iniţiativei acestui proiect vor trebui să trimită până în 11 mai 2010:
• 2-3, fotografii, sau lucrări ale copiilor,(gânduri pentru Europa)

• Un mesaj din partea copiilor adresat Uniunii Europene, care să nu depăşească 25 de cuvinte
Beneficiile pentru copii şi cadre didactice sunt:
• Libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor personale despre Uniunea Europeană
• Deschidere pentru practicarea atitudinilor şi comportamentelor democratice
• Schimb de experienţă european
• Cunoaşterea preocupărilor, opiniilor,ideilor, copiilor din diferite colţuri ale Europei
• Dezvoltarea creativităţii lingvistice şi artistico-plastică
• Familiarizarea copiilor cu o societate deschisă, democratică în care ideile “nu au vârstă”
• cunoaşterea lumii europene
• copiii pot compara reguli care guvernează diferite comunităţi
(reguli despre circulaţie, familie,învăţământ, ecologice)
• libertatea de a-şi exprima propriile opinii
• respectul faţă de opiniile celor din jur
• potenţarea încrederii în sine
• toleranţă faţă de partenerii de dialog
• dezvoltarea spiritului autocritic
• dorinţa de-a deveni “ ecologişti convinşi

Coordonator proiect:
Dumiter Violeta-profesor ([email protected])

Colaboratori:
Director:Borz Cornelia-profesor([email protected])
Angela Simut-educatoare
Tamara Nicolae-institutor
Falcusan Georgeta-institutor
Maria Mester-educatoare
Anima Veres-profesor
Maria Pupoies-profesor
Mihaela Lup-educatoare
Florica Soran-educatoare
Maria Copil-profesor
Lezeu Daniela-profesor
Modog Ana-educatoare
Muresan Anca-institutor
Miescu Dorina-educatoare
Diacu Liana-educatoare
Mihalcea Ramona-profesor
Lauff Tunde-profesor
Nagy Reka-institutor

Responsabilitatea coordonatorului de proiect :
• Anunţarea proiectului în programul, Spring Day în vederea posibilităţii de participare a tuturor ţărilor înscrise
• Anunţarea proiectului în Portalul profesorului modern, prin Didactic.ro
• Depunerea proiectului la ISJ Bihor, Primăria Oradea, Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor , Direcţia Servicii Publice prin
Compartimentul de Afaceri Europene , Presa locală
• Confecţionarea posterului şi trimiterea lui tuturor grădiniţelor participante la proiect, alături de un raport despre modul în care s-a desfăşurat proiectul, publicarea lui în limbile engleză , franceza si germana în site-ul : www.springday2010.net , şi în limba română în site-ul www.didactic.ro ; publicarea în presa locală
• Organizarea unei expoziţii cu posterele realizate
• Căutarea de sponsori în vederea desfăşurării cu succes a proiectului

Proiectul “9MAI-ZIUA EUROPEI” oferă copiilor posibilitatea de a arăta lumii întregi modul în care aceştia sărbătoresc Ziua Uniunii Europene, contribuţia lor la acest eveniment, mărindu-le responsabilitatea şi gradul de implicare la formarea lor ca cetăţeni participanţi activi la viaţa socială, cu ştiinţa şi dorinţa de a face mai bună lumea în care trăim.
Despre toate aceste activităţi vom face informări în site-ul proiectului “ Primăvara Europeană”(springday2010.net),vom participa la discuţii pe forumul deschis,vom cunoaste activitatea din alte grădiniţe.
Evaluarea acţiunilor noastre, în cadrul proiectului, are sa fie fost făcută în limbile romănă, engleză, franceză,germana şi are sa fie postata pe www.springday2010.net ,conform indicaţiilor primite de la organizatori.De asemenea, prin intermediul acestui proiect,vom face cunoscută activitatea noastră pe site-ul www.didactic.ro,unde, o ţară-ntreagă poate vedea că noi, deşi mici, suntem “români europeni”,la nivelul celorlalţi copii din lume.
Beneficiul acestui proiect “9MAI-ZIUA EUROPEI” este că vom învăţa atât noi, dascălii, cât şi copiii noştrii, să fim deschişi practicării atitudinilor şi comportamentelor democratice, să ne facem cunoscută activitatea, să cunoaştem activitatea altor copii din ţara noastră şi din alte ţări.Copiii au sa fie solicitaţi să-şi exprime impresiile despre articolele apărute pe site, să analizeze acţiunile prezentate, să vizualizeze Galeria de imagini,care constituie un mijloc de inspiraţie şi creaţie pentru viitoarele lor lucrări.
Faptul că participam la acest proiect internaţional dovedeşte că suntem în “Europa ”,că, în grădiniţele din România, copiii noştrii sunt pregătiţi ca “ADEVĂRAŢI EUROPENI!”UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951, între şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După cincizeci de ani şi patru valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia), Uniunea Europeană are astăzi douăzeci şi şapte de state membre.
Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.


Principalele obiective ale Uniunii Europene sunt:
- să promoveze progresul economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);
- să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale);
- să instituie cetăţenia europeană (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională dar o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);
- să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi, în particular, de libera circulaţie a persoanelor);
- să existe şi să se consolideze în baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptată de către instituţiile europene împreună cu tratatele fondatoare).


Valorile Uniunii Europene
- demnitatea umană;
- libertatea;
- democraţia;
- egalitatea;
- statul de drept;
- respectarea drepturilor omului.
Simbolurile Uniunii Europene
>> Drapelul European
În data de 26 mai 1986, drapelul albastru cu 12 stele a devenit oficial drapelul Comunităţii Europene.
Stelele, care reprezintă popoarele Europei, formează un cerc, simbol al uniunii.
Dispuse precum orele pe cadranul unui ceas, numărul lor, invariabil 12, simbolizează perfecţiunea şi plenitudinea.
Deviza Europei Unite
Începând cu 4 mai 2000, a fost stabilită ca deviză a Uniunii Europene, deviza: „Unitate în diversitate”.

>> Imnul European
„Oda bucuriei” - preludiul celei de-a patra părţi a Simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven a devenit, oficial, imnul Comunităţii Europene în anul 1985.
>> Moneda Unică
EURO - de la 1 ianuarie 1999 moneda euro a devenit moneda europeană unică, iar începând cu data de 1 ianuarie 2002, moneda a început să circule în bancnote şi monede.
Sigla monedei este inspirată din litera epsilon a alfabetului grec, leagăn comun al civilizaţiei europene şi de prima litera a cuvântului Europa. Cele două linii paralele simbolizează stabilitatea euro.
dbv
 
Mesaje: 54
Membru din: Mar Ian 05, 2010 8:47 pm

Re: 9Mai -Ziua Europei

Mesajde dbv » Lun Mai 03, 2010 2:34 pm

Drapelele statelor din Uniunea Europeană


Drapelul Austriei
NUME OFICIAL:Republica Austria
SITUARE: în Europa Centrală
VECINI: Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Italia, Elveţia, Liechtenstein
SUPRAFAŢĂ: 83 858 kmp (locul 112)
POPULAŢIE: 8 174 000 loc. (locul 87)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 97,5 loc./kmp (locul 76)
CAPITALĂ: Viena
FORMĂ DE STAT: republică federală parlamentară

Drapelul Belgiei
NUME OFICIAL: Regatul Belgiei
SITUARE: în vestul Europei
VECINI:Olanda, Germania, Franţa, M.Nordului
SUPRAFAŢĂ: 30 528 km p
POPULAŢIE: 10 348 000 loc.
DENSITATEA POPULAŢIEI:339 loc/km p
CAPITALĂ: Bruxelles
FORMĂ DE STAT:monarhie constituţională şi ereditară

Drapelul Ciprului
NUME OFICIAL: Republica Cipru
SITUARE: în insula omonimă din estul M. Mediterane
VECINI: M. Mediterană (statul cel mai apropiat-Turcia, la 65 km depărtare)
SUPRAFAŢĂ: 9 251 kmp (locul 160)
POPULAŢIE: 775 900 loc.(locul 154)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 83,9 loc./kmp (locul 83)
CAPITALĂ: Lefkosia
FORMĂ DE STAT: republică prezidenţială

Drapelul Republicii Cehe
NUME OFICIAL:Republica Cehă
SITUARE: în Europa Centrală
VECINI: Germania, Polonia, Slovacia, Austria
SUPRAFAŢĂ: 78 866 kmp (locul 114)
POPULAŢIE: 10 246 000 (locul 78)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 129,9 loc./kmp (locul 57)
CAPITALĂ: Praga
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Danemarcei
NUME OFICIAL: Regatul Danemarcei
SITUARE: în nord-vestul Europei
VECINI: Germania, M. Nordului, M. Baltică
SUPRAFAŢĂ: 43 096 kmp.
POPULAŢIE: 5 413 000 loc.-locul 107
DENSITATEA POPULAŢIEI: 125,6 loc/kmp-locul 59
CAPITALĂ: Copenhaga
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională

Drapelul Estoniei
NUME OFICIAL: Republica Estonia
SITUARE: în partea central-nordică a Europei
VECINI: Letonia, Rusia, M. Baltică
SUPRAFAŢĂ: 45 227 kmp (locul 129)
POPULAŢIE: 1 341 000 loc. (locul 147)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 29,6 loc./kmp (locul 143)
CAPITALĂ: Tallinn
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Finlandei
NUME OFICIAL: Republica Finlanda
SITUARE: în nordul Europei
VECINI: Norvegia, Federaţia Rusă, M. Baltică, Suedia
SUPRAFAŢĂ: 338 145 kmp (locul 63)
POPULAŢIE: 5 214 000 loc. (locul 109)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 15,4 loc./kmp (locul 160)
CAPITALĂ: Helsinki
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Franţei
NUME OFICIAL: Republica Franceză
SITUARE: în vestul Europei
VECINI: Belgia, Luxemburg, Germania, Elveţia, Italia, Monaco, M. Mediterană, Spania, Andorra
SUPRAFAŢĂ: 543 965 kmp (locul 48)
POPULAŢIE: 60 424 000 loc. (locul 20)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 111,1 loc./kmp (locul 65)
CAPITALĂ: Paris
FORMĂ DE STAT: republică prezidenţială

Drapelul Germaniei
NUME OFICIAL: Republica Federală Germania
SITUARE: în Europa Centrală
VECINI: M. Nordului, M. Baltică, Polonia, Cehia, Austria, Elveţia, Franţa, Luxemburg, Belgia, Olanda, Danemarca
SUPRAFAŢĂ: 357 021 kmp (locul 61)
POPULAŢIE: 82 424 000 loc (locul 14)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 230,8 loc./kmp (locul 33)
CAPITALĂ: Berlin
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Greciei
NUME OFICIAL: Republica Elenă
SITUARE: în sudul Europei, în Pen. Balcanică şi o parte din insulele adiacente
VECINI: Albania, F.R.I.a Macedoniei, Bulgaria, Turcia, M.Egee, M. Mediterană, M. Ionică
SUPRAFAŢĂ:131 957 kmp (locul 94)
POPULAŢIE: 10 647 000 loc. (locul73)
DENSITATEA POPULAŢIEI:80,7 loc/kmp (locul 85)
CAPITALĂ: Atena
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Ungariei
NUME OFICIAL: Republica Ungară
SITUARE: în Europa Centrală
VECINI: România, Serbia, Croaţia, Slovenia, Austria, Slovacia, Ucraina
SUPRAFAŢĂ: 93 030 kmp (locul 108)
POPULAŢIE: 10 032 000 loc. ( locul 79)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 107,8 loc./kmp (locul 68)
CAPITALĂ: Budapesta
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Irlandei
NUME OFICIAL: Republica Irlanda
SITUARE: în extremitatea vestică a Europei
VECINI: Marea Britanie (Irlanda de Nord), Oceanul Atlantic
SUPRAFAŢĂ: 70 285 kmp (locul 117)
POPULAŢIE: 3 969 000 loc. (locul 120)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 56,5 loc./kmp (locul 112)
CAPITALĂ: Dublin
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Italiei
NUME OFICIAL: Republica Italiană
SITUARE: în Europa de Sud
VECINI: Franţa, Elveţia (are şi o enclavă în această ţară), Austria, Slovenia, M. Adriatică, M. Mediterană, M. Tireniană M. Ionică
SUPRAFAŢĂ: 301 337 kmp (locul 70)
POPULAŢIE: 58 057 000 loc. (locul 23)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 192,7 loc./kmp (locul 38)
CAPITALĂ: Roma
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Letoniei
NUME OFICIAL: Republica Letonia
SITUARE: în partea central-nordică a Europei
VECINI: Estonia, Rusia, Belarus, Lituania, M. Baltică
SUPRAFAŢĂ: 64 589 kmp (locul 121)
POPULAŢIE: 2 306 000 (locul 136)
DENSITATEA POPULAŢIEI:
CAPITALĂ: Riga
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Lituaniei
NUME OFICIAL: Republica Lituania
SITUARE: în Europa central-estică
VECINI: Letonia, Belarus, Polonia, Rusia
SUPRAFAŢĂ: 63 300 kmp (locul 120)
POPULAŢIE: 3 607 000 loc. (locul 124)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 55,2 loc./kmp (locul 113)
CAPITALĂ: Vilnius
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Luxemburgului
NUME OFICIAL: Marele Ducat de Luxemburg
SITUARE: în vestul Europei
VECINI: Belgia, Germania, Franţa
SUPRAFAŢĂ: 2 586 kmp (locul 165)
POPULAŢIE: 462 700 loc. (locul 161)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 178,9 loc./kmp (locul 44)
CAPITALĂ: Luxemburg
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională

Drapelul Maltei
NUME OFICIAL: Republica Malta
SITUARE: în sudul Europei, în Marea Mediterană
VECINI: -
SUPRAFAŢĂ: 316 kmp (locul 183)
POPULAŢIE: 396 000 loc. (locul 164)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 1 253,2 loc./kmp (locul 4)
CAPITALĂ: Valetta
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Olandei
NUME OFICIAL: Regatul Ţărilor de Jos
SITUARE: în vestul Europei
VECINI: Germania, Belgia, M. Nordului
SUPRAFAŢĂ: 41 526 kmp (locul 131)
POPULAŢIE: 16 318 000 loc. (locul 57)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 393 loc./kmp ( locul 14)
CAPITALĂ: Amsterdam
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională ereditară


Drapelul Poloniei
NUME OFICIAL: Republica Polonă
SITUARE: în nordul Europei Centrale
VECINI: Rusia, Lituania, Belarus, Slovacia, Cehia, Germania, M. Baltică
SUPRAFAŢĂ: 312 685 kmp (locul 68)
POPULAŢIE: 38 626 000 loc. (locul 32)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 123,5 loc./kmp (locul 63)
CAPITALĂ: Varşovia
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Portugaliei
NUME OFICIAL: Republica Portugheză
SITUARE: în SV Europei (Pen. Iberică)
VECINI: Spania, O. Atlantic
SUPRAFAŢĂ: 92 365 kmp (locul 109)
POPULAŢIE: 10 524 000 loc. (locul 74)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 113,9 loc./kmp (locul64)
CAPITALĂ: Lisabona
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Slovaciei
NUME OFICIAL: Republica Slovacă
SITUARE: în Europa Centrală
VECINI: Polonia, Ungaria, Austria, Cehia
SUPRAFAŢĂ: 49 035 kmp (locul 126)
POPULAŢIE: 5 423 000 loc. (locul 105)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 110,6 loc./kmp (locul 66)
CAPITALĂ: Bratislava
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Sloveniei
NUME OFICIAL: Republica Slovenia
SITUARE: în Europa Sudică (Pen. Balcanică)
VECINI: Italia, Austria, Ungaria, Croaţia, M. Adriatică
SUPRAFAŢĂ: 20 256 kmp (locul 149)
POPULAŢIE: 2 011 000 loc. (locul 140)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 99,3 loc./kmp (locul 74)
CAPITALĂ: Ljubljana
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară

Drapelul Spaniei
NUME OFICIAL: Regatul Spaniei
SITUARE: în SV Europei (Pen. Balcanică)
VECINI: Franţa, Andorra, M. Mediterană, Gibraltar, Maroc, Portugalia, O. Atlantic
SUPRAFAŢĂ: 505 990 kmp (locul 50)
POPULAŢIE: 40 280 000 loc. (locul 29)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 79,6 loc./kmp (locul 87)
CAPITALĂ: Madrid
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională ereditară)

Drapelul Suediei
NUME OFICIAL: Regatul Suediei
SITUARE: în nordul Europei
VECINI: Norvegia, Finlanda, M.Baltică
SUPRAFAŢĂ: 449 964 kmp (locul 55)
POPULAŢIE: 8 986 000 loc. (locul 83)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 20 loc./kmp (locul 154)
CAPITALĂ: Stockholm
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională ereditară

Drapelul Regatului Unit
NUME OFICIAL: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
SITUARE: în vestul Europei
VECINI: O. Atlantic, M. Nordului, M. Mânecii, M. Irlandei, Irlanda
SUPRAFAŢĂ: 244 101 kmp (locul 77)
POPULAŢIE: 60 270 000 loc. (locul 21)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 246,9 loc./kmp (locul 31)
CAPITALĂ: Londra
FORMĂ DE STAT: monarhie constituţională ereditară

Drapelul Bulgariei
NUME OFICIAL:Republica Bulgaria
SITUARE: în SE Europei, în Pen. Balcanică
VECINI:România, M. Neagră, Turcia, Grecia, R. Macedonia, Serbia şi Muntenegru
SUPRAFAŢĂ: 110 971 kmp (locul 101)
POPULAŢIE: 7 518 000 loc. ((locul 91)
DENSITATEA POPULAŢIEI:67,7 loc/kmp (locul 98)
CAPITALĂ: Sofia
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară


Drapelul României
NUME OFICIAL: România
SITUARE: în SE Europei Centrale
VECINI: Ucraina, R. Moldova, M. Neagră Bulgaria, Serbia, Ungaria
SUPRAFAŢĂ: 238 391 kmp (locul80)
POPULAŢIE: 21 698 181 loc. (locul 48)
DENSITATEA POPULAŢIEI: 91 loc./kmp (locul 79)
CAPITALĂ: Bucureşti
FORMĂ DE STAT: republică parlamentară
dbv
 
Mesaje: 54
Membru din: Mar Ian 05, 2010 8:47 pm

Re: 9Mai -Ziua Europei

Mesajde dbv » Joi Mai 13, 2010 6:54 pm

MESAJE PENTRU EUROPAL'Union europeenne est une famille de pays europeens democratiques qui reuni de nombreuses traditions et langues differentes et des valeurs partagees comme la democratie, la liberte et la justice.La Roumanie est dans UE !

Gradinita 34 structura 48, ville Oradea


By their activities such as acting, painting, singing songs, children are those who build a beautiful, united and strong Europe . Please, try to remember that we are all joining you on Thursday ! Children No 34 structura48 Kindergarten, Oradea , Roumanie


Nous avons entendu parter de UE, nous avons des tres belles cartes postales par les pays de l'Europe.Nous avons deja beaucoups d'idees en ce qui concerne l'Europe.Nous sommes heureaux de pouvoir etre avec vous, de exprimer notre sentiments et notre espoirs pour l'avenir de l'Unione Europeenne. Pour touts Europe merci beaucoups ! Les enfantes de 6 ans par Gradinita 34 structura 48 , Oradea, Roumania


Dans la Roumanie c'est l'unite, tous partagent des valeurs communes, nous acceptons tout les origines !Nous pourrons faire un monde sans xenophobie et racisme, nous desirons l'egalite, liberte,l'amitie et l'amour pour touts! Nous ouvrons les yeux vers une Europe plus belle, meilleur, ou touts sont egalements et solidaires! Dans tout le monde est necessaire beaucoup de respect, de tolerance, et solidarite! Les enfants de Maternelle Nr.34 structura 48,ville Oradea

Avec nous, les enfantes, la Roumanie est l'Europe et l'Europe est la Roumanie ! Nous avons beaucoup aime l'Europe! Les enfantes de 6 ans, par Gradinita nr 48, ville Oradea,Roumanie


Nous sommes des enfants par 3 - 7 ans de Maternelle Nr.34, du ville Oradea et nous pouvons exprimer notre preoccupations, notre sentiments st notre espoirs pour l'avenir dans l'Union europeen! Nous avons organise activites speciales pour savoir plus les institutions europeennes. Nous avons recu des informations sur la vie et la culture au sein de l'UE,et nous avons paticipe a une concours des chansons et des symboles de l'UE, et nous avons organise une exposition avec des dessins et des pictures intitulee " Pour tous les enfants d' Europe!" Les enfants, que vous soyez,donner le main avec nous pour un monde meilleur, pour la paix, pour l'amitie, solidarite, l'amour et l'esperance pour une Europe plus belle! Nous atteindrons collaborer avec tous les enfants pour connaitre, pour travaillons ensemble entre nous. La Roumanie est notre pays,l'Europe est notre vie !


Planting a tree, It's not easy thing, But we love to do it, Because the little tree is a real fortune for all of us! Ile helps us to remove pollution and having a healthy air to breath! Children from No 34 structura 48Kindergarten Oradea


Les enfants ouvrent les yeux vers une Europe plus belle, pour une monde sans guerre: sont leurs droits ! Vous, les hommes grands, faire la paix pour une monde meilleur, pour une monde sans guerre ! Vous, les enfants, que vous soyez,donner le main pour la paix, pour l'egalite, pour l' amitie, pour tolerance, pour la liberte, pour la solidarite et l'esperance par touts le monde ! C'est le message des enfants par la Maternelle nr.34 structura 48, Oradea, Roumanie


If all people on this Earth loved each other And treated with Kindness and respect, Then, the greatest dream of manking would come true, A world made up of love, peace and friendship Because only love makes the world a better place to live in ! Children from No 34 structura 48 Kindergarten Oradea


Europe- the shelter of my dreams, childhood's hope ! childhood's dream ! childhood's future! This is the way I see Europe ! Children from No 34 structura 48 Kindergarten Oradea , Roumania


Nous avons entendu parter de UE, nous avons des tres belles cartes postales par les pays de l'Europe.Nous avons deja beaucoups d'idees en ce qui concerne l'Europe.Nous sommes heureaux de pouvoir etre avec vous, de exprimer notre sentiments et notre espoirs pour l'avenir de l'Unione Europeenne. Pour touts Europe merci beaucoups ! Les enfantes de 6 ans par Gradinita34, Oradea, Roumania


If all people on this Earth loved each other And treated with Kindness and respect, Then, the greatest dream of manking would come true, A world made up of love, peace and friendship Because only love makes the world a better place to live in Children from No 34 structura 48 Oradea Kindergarten Oradea, Romania


Les enfants ouvrent les yeux vers une Europe plus belle, pour une monde sans guerre: sont leurs droits ! Vous, les hommes grands, faire la paix pour une monde meilleur, pour une monde sans guerre ! Vous, les enfants, que vous soyez,donner le main pour la paix, pour l'egalite, pour l' amitie, pour tolerance, pour la liberte, pour la solidarite et l'esperance par touts le monde ! C'est le message des enfants par la Maternelle nr.34 structura 48, Ville Oradea, Roumanie


Europe means : peace, freedom, happiness, variety, eguality,friendship ! And above all, Europe is the symbol of a humanity having an open spirit and a profound creative inner life! Children from No 34 structura 48 Kindergarten Oradea


Nous sommes des enfants par 3 - 7 ans de Maternelle Nr.34 structura 48, du ville Oradea et nous pouvons exprimer notre preoccupations, notre sentiments st notre espoirs pour l'avenir dans l'Union europeen! Nous avons organise activites speciales pour savoir plus les institutions europeennes. Nous avons recu des informations sur la vie et la culture au sein de l'UE,et nous avons paticipe a une concours des chansons et des symboles de l'UE, et nous avons organise une exposition avec des dessins et des pictures intitulee " Pour tous les enfants d' Europe!" Les enfants, que vous soyez,donner le main avec nous pour un monde meilleur, pour la paix, pour l'amitie, solidarite, l'amour et l'esperance pour une Europe plus belle! Nous atteindrons collaborer avec tous les enfants pour connaitre, pour travaillons ensemble entre nous. La Roumanie est notre pays,l'Europe est notre vie !


Les enfants ouvrent les yeux vers une Europe plus belle, pour une monde sans guerre: sont leurs droits ! Vous, les hommes grands, faire la paix pour une monde meilleur, pour une monde sans guerre ! Vous, les enfants, que vous soyez,donner le main pour la paix, pour l'egalite, pour l' amitie, pour tolerance, pour la liberte, pour la solidarite et l'esperance par touts le monde ! C'est le message des enfants par la Maternelle nr.34 structura 48 Ville Oradea, Roumanie
dbv
 
Mesaje: 54
Membru din: Mar Ian 05, 2010 8:47 pm

Re: 9Mai -Ziua Europei

Mesajde dbv » Joi Mai 13, 2010 7:00 pm

dbv
 
Mesaje: 54
Membru din: Mar Ian 05, 2010 8:47 pm


Înapoi la preşcolar

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron